دانلود برنامه زمانبندی احداث بیمارستان آریا – اسکلت بتنی ۹ طبقه (۵طبقه + همکف + ۳منفی)

دانلود برنامه زمانبندی احداث بیمارستان آریا – اسکلت بتنی ۹ طبقه (۵طبقه + همکف + ۳منفی)

دانلود برنامه زمانبندی احداث بیمارستان آریا – اسکلت بتنی ۹ طبقه (۵طبقه + همکف + ۳منفی)

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • مدت: ۱۱۲۴
 • تعدادفعالیت: ۱۴۴۹
 • زمانبندی – مسیر بحرانی – نمودار گانت
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: ۹۰-۹۳
 • کاملترین برنامه زمانبندی با بیشترین جزئیات

 

 1. زمانبندی تفصیلی
 2. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست، روابط پیش نیازی، شامل فعالیت های اصلی:
 • پروژه بیمارستان آریا
  • عملیات پایدارسازی گود
  • طرح احداث بیمارستان آریا
   • ادامه عملیات پایدارسازی گود
   • فونداسیون
   • اجرای اسکلت بتنی
    • طبقه ۳-
     • تراز ۹٫۸۰- متر (ستون، دیوار، تیر و سقف)
      • اجرای زون ۱ تراز ۹٫۸۰- متر
      • اجرای زون ۲ تراز ۹٫۸۰- متر
      • اجرای زون ۳ تراز ۹٫۸۰- متر
      • اجرای زون ۴ تراز ۹٫۸۰- متر
    • طبقه ۲-
     • تراز ۵٫۳۰- متر (ستون، دیوار، تیر و سقف)
      • اجرای زون ۱ تراز ۵٫۳۰- متر
      • اجرای زون ۲ تراز ۵٫۳۰- متر
      • اجرای زون ۳ تراز ۵٫۳۰- متر
     • تراز ۴٫۰۰- متر (ستون، دیوار، تیر و سقف)
      • اجرای زون ۱ تراز ۴٫۰۰- متر
      • اجرای زون ۲ تراز ۴٫۰۰- متر
      • اجرای زون ۳ تراز ۴٫۰۰- متر
     • تراز ۲٫۳۰- متر (ستون، دیوار، تیر و سقف)
      • اجرای زون ۱ تراز ۲٫۳۰- متر
      • اجرای زون ۲ تراز ۲٫۳۰- متر
      • اجرای زون ۳ تراز ۲٫۳۰- متر
    • طبقه ۱-
     • تراز ۰٫۷۰+ متر (ستون، دیوار، تیر و سقف)
      • اجرای زون ۱ تراز ۰٫۷۰+ متر
      • اجرای زون ۲ تراز ۰٫۷۰+ متر
      • اجرای زون ۳ تراز ۰٫۷۰+ متر
    • طبقه همکف
     • تراز ۵٫۲۰+ متر (ستون، دیوار، تیر و سقف)
      • اجرای زون ۱ تراز ۵٫۲۰+ متر
      • اجرای زون ۲ تراز ۵٫۲۰+ متر
      • اجرای زون ۳ تراز ۵٫۲۰+ متر
    • طبقه اول
     • تراز ۹٫۴۰+ متر (ستون، دیوار، تیر و سقف)
      • اجرای زون ۱ تراز ۹٫۴۰+ متر
      • اجرای زون ۲ تراز ۹٫۴۰+ متر
      • اجرای زون ۳ تراز ۹٫۴۰+ متر
    • طبقه دوم
     • تراز ۱۳٫۶۰+ متر (ستون، دیوار، تیر و سقف)
      • اجرای زون ۱ تراز ۱۳٫۶۰+ متر
      • اجرای زون ۲ تراز ۱۳٫۶۰+ متر
      • اجرای زون ۳ تراز ۱۳٫۶۰+ متر
    • طبقه سوم
     • تراز ۱۷٫۸۰+ متر (ستون، دیوار، تیر و سقف)
      • اجرای زون ۱ تراز ۱۷٫۸۰+ متر
      • اجرای زون ۲ تراز ۱۷٫۸۰+ متر
      • اجرای زون ۳ تراز ۱۷٫۸۰+ متر
    • طبقه چهارم
     • تراز ۲۲٫۰۰+ متر (ستون، دیوار، تیر و سقف)
      • اجرای زون ۱ تراز ۲۲٫۰۰+ متر
      • اجرای زون ۲ تراز ۲۲٫۰۰+ متر
      • اجرای زون ۳ تراز ۲۲٫۰۰+ متر
    • طبقه پنجم
     • تراز ۲۶٫۲۰+ متر (ستون، دیوار، تیر و سقف)
      • اجرای زون ۱ تراز ۲۶٫۲۰+ متر
      • اجرای زون ۲ تراز ۲۶٫۲۰+ متر
      • اجرای زون ۳ تراز ۲۶٫۲۰+ متر
    • طبقه خرپشته
   • سفتکاری
    • نصب کادرهای کاذب درب ها و پنجره های پیرامونی
     • وجه غربی
     • وجه جنوبی
     • وجه شرقی
     • وجه شمالی
    • دیوار پیرامونی و داخلی از جنس لیکا
    • دیوار پیرامونی
     • وجه غربی
     • وجه جنوبی
     • وجه شرقی
     • وجه شمالی
    • دیوارهای داخلی شامل آسانسور، نورگیر و رایزر مرکزی
    • وال پست و تای بیم داخل دیوارها
     • وجه غربی
     • وجه جنوبی
     • وجه شرقی
     • وجه شمالی
    • شاسی کشی فلزی روی نما جهت ایجاد حفره ها و برجستگی های طرح
     • وجه غربی
     • وجه جنوبی
     • وجه شمالی
    • دیوار داخلی از جنس کناف
     • طبقه ۳-
      • نصب ورق های درای وال
     • طبقه ۲- (روی تراز ۹/۸۰-)
      • نصب ورق های درای وال
     • طبقه ۲- (روی تراز ۵/۳۰-)
      • نصب ورق های درای وال
     • طبقه ۱- (روی تراز ۴/۰۰-)
      • نصب ورق های درای وال
     • نیم طبقه ۱- (روی تراز ۲/۳۰-)
      • نصب ورق های درای وال
     • طبقه همکف
      • نصب ورق های درای وال
     • طبقه اول
      • نصب ورق های درای وال
     • طبقه دوم
      • نصب ورق های درای وال
     • طبقه سوم
      • نصب ورق های درای وال
     • طبقه چهارم
      • نصب ورق های درای وال
     • طبقه پنجم
      • نصب ورق های درای وال
   • اجرای پوشش گچی زیر سقف
    • اجرای شبکه میلگرد و رابیتس
    • اجرای لایه گچ و خاک سقف
    • نصب نعل درگاهی و چارچوب درب و پنجره های داخلی طبقات
   • کف سازی
    • بتن سبک با پوکه معدنی
   • زیرسازی آجری پله ها برروی رمپ
   • اجرای فونداسیون و جانمائی محل نصب تجهیزات تأسیساتی
   • ایزولاسیون
    • ایزولاسیون کف
   • بام و خرپشته
   • ایزولاسیون دیوارها
    • عایق ایزوگام
    • عایق پلیمری دیوارهای حائل زیرزمین
   • نازک کاری
   • کاشی کاری
   • سرامیک کاری
    • سرامیک کف فضاهای مرطوب
    • سرامیک کف سایر فضاها
    • سرامیک دیوار فضاهای مرطوب
    • سرامیک دیوار سایر فضاها
   • سنگ کاری
    • سنگ پلاک دیوارها
    • سنگ کف
    • سنگ کف و پیشانی پله
    • اجرای سنگ دیوار داخلی راه پله ها
   • نرده های راه پله
   • موزائیک کاری و کفپوش کف
    • موزائیک کف
    • کفپوش فضاهای خاص
   • پلاستر گچ و خاک و گچ پرداختی دیوارها
   • اجرای پلاستر سیمان سفید دیوارها
   • سقف کاذب
    • نصب شبکه سقف کاذب
    • نصب تایل ها
   • نقاشی
    • نصب درب ها و پنجره های داخلی
   • اجرای نمای ساختمان
    • وجه غربی
     • سنگ کاری نما
     • پنجره ها و درب های خارجی
    • وجه جنوبی
     • سنگ کاری نما
     • پنجره ها و درب های خارجی
    • وجه شمالی
     • سنگ کاری نما
     • پنجره ها و درب های خارجی
    • وجه شرقی
     • سنگ کاری نما
     • پنجره ها و درب های خارجی
   • اجرای آسانسورها
    • ساخت و نصب
     • آسانسور تخت بر (به تعداد ۲ عدد)
     • آسانسور نفر بر (به تعداد ۱ عدد)
     • آسانسور حمل غذا (به تعداد ۱ عدد)
     • آسانسور خدمات (به تعداد ۱ عدد)
    • تست و راه اندازی
   • تأسیسات مکانیکی
    • فاضلاب و تصفیه خانه
     • خرید
     • ساخت و نصب
     • نصب لوله های فاضلاب
      • سوراخکاری
      • نصب لوله های افقی
      • نصب رایزرها
      • نصب لوازم بهداشتی
      • تست و راه اندازی
     • آب باران
      • ساخت و نصب
     • آتش نشانی
      • ساخت و نصب
      • لوله کشی
      • جعبه های آتش نشانی
      • کپسول ها
      • اسپرینکلرها
     • آبرسانی
      • ساخت و نصب
      • لوله کشی
      • نصب شیرآلات
     • گازهای طبی
      • ساخت و نصب
      • لوله کشی تجهیزات مکانیکال
      • تجهیزات بیمارستانی
     • فن کوئل ها
      • ساخت و نصب
      • لوله کشی
      • فن کوئل
     • حوله خشک کن
      • ساخت و نصب
      • لوله کشی
      • حوله خشک کن
     • دستگاه های هوا رسان
      • ساخت و نصب
      • کانال های هوای رفت
      • لوله کشی
      • دستگاه های هواساز
      • دریچه های هوای رفت و برگشت
     • اگزاست فن ها
      • ساخت و نصب
      • کانال های هوای برگشت
      • کانال های تخلیه
      • دریچه های هوای تخلیه
     • موتورخانه
    • تأسیسات برقی
     • ساپورتینگ طبقات
      • ساخت و نصب
     • ساپورتینگ طبقات در محل از لحاظ فیزیکی
      • ساپورتینگ رایزرها
       • ساخت و نصب
      • رایزر کلیه سیستم ها
       • ساخت و نصب
     • تابلوهای اصلی برق نرمال و اضطراری
      • ساخت و نصب
     • نصب کاندوئیت، سیم و کابل ارتباطی تابلوهای اصلی برق نرمال و اضطراری
     • نصب تابلوهای اصلی برق نرمال و اضطراری در محل از لحاظ فیزیکی
     • روشنائی
      • ساخت و نصب
      • نصب تجهیزات روشنائی در محل از لحاظ فیزیکی
     • توزیع توان الکتریکی و یو پی اس
      • ساخت و نصب
      • نصب تجهیزات توزیع توان و یو پی اس
     • سیستم تلفن
      • ساخت و نصب
      • نصب کاندوئیت، سیم و کابل ارتباطی سیستم تلفن
      • نصب تجهیزات تلفن
     • سیستم اینترکام
      • ساخت و نصب
      • نصب کاندوئیت، سیم و کابل ارتباطی سیستم اینترکام
      • نصب سیستم اینترکام
     • سیستم علامت زا و فراخوان پرستار
      • ساخت و نصب
      • نصب کاندوئیت، سیم و کابل ارتباطی سیستم علامت زا و فراخوان پرستار
      • نصب سیستم علامت زا و فراخوان پرستار
     • سیستم پیجینگ
      • ساخت و نصب
      • نصب کاندوئیت، سیم و کابل ارتباطی سیستم پیجینگ
      • نصب سیستم پیجینگ
     • سیستم ثبت ورود و خروج
      • ساخت و نصب
     • سیستم اعلام حریق
      • ساخت و نصب
      • نصب کاندوئیت، سیم و کابل ارتباطی سیستم اعلام حریق
      • نصب سیستم اعلام حریق
     • سیستم ساعت مرکزی
      • ساخت و نصب
      • نصب کاندوئیت، سیم و کابل ارتباطی سیستم ساعت مرکزی
      • نصب سیستم ساعت مرکزی
     • سیستم تلویزیون مدار بسته
      • ساخت و نصب
      • نصب کاندوئیت، سیم و کابل ارتباطی و اتصالات سیستم تلویزیون مدار بسته
      • نصب تجهیزات تلویزیون مدار بسته در محل از لحاظ فیزیکی
     • سیستم حفاظت زمین وارتینگ
      • ساخت و نصب
      • نصب سیم و کابل ارتباطی و اتصالات سیستم حفاظت زمین وارتینگ
     • سیستم شبکه کامپیوتر و مدیریت مرکزی
      • ساخت و نصب
      • نصب کاندوئیت، سیم و کابل ارتباطی و اتصالات سیستم شبکه کامپیوتر و مدیریت مرکزی
      • نصب تجهیزات شبکه کامپیوتر و مدیریت مرکزی در محل از لحاظ فیزیکی
     • نصب پست برق
      • اخذ مجوز و آماده سازی محل نصب پست برق
      • نصب پست برق
      • تست و راه اندازی پست برق
      • نصب دیزل ژنراتور و تابلوی مربوطه
      • آماده سازی محل نصب دیزل ژنراتور
      • نصب دیزل ژنراتور
      • تست و راه اندازی دیزل ژنراتور
     • تابلوهای اصلی برق موتورخانه و کابل کشی
      • خرید تابلوهای اصلی برق موتورخانه و کابل های مربوطه
   • محوطه سازی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: