دانلود برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی ۳ طبقه – ۶ ماهه (۲ طبقه + زیرزمین)

دانلود برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی ۳ طبقه – ۶ ماهه (۲ طبقه + زیرزمین)

دانلود برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی ۳ طبقه – ۶ ماهه (۲ طبقه + زیرزمین)

مدیریت مؤثر پروژه  یک اصل کلیدی  در هر پروژه  مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پی گیری فعالیت های پروژه  در طی  یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آنها  را به تأخیر انداخت، مگر اینکه  کل پروژه با  تأخیر روبرو  شود، شناسایی کنند.

فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار  نگرفته اند را می توان  در  گروه فعالیت های شناور قرار داد.

نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 

نوع فایل: MPP-PDF
تاریخ: شمسی
گانت‌چارت
مدت: ۱۸۵
تعدادفعالیت: ۱۴۲
زمانبندی– مسیر بحرانی-CPM – هزینه-نمودار گانت
زبان: فارسی
محدوده زمانی: ۹۳

 

 1. زمانبندی تفصیلی
 2. مسیر بحرانی
 3. نمودار شبکه CPM
 4. برنامه زمانبندی به همراه:
  • نمودار گانت چارت،
  • مسیر بحرانی،
  • ساختار شکست،
  • روابط پیشنیازی
  • هزینه
  • هر فعالیت شامل فعالیتهای اصلی:
   اجرای ساختمان دو طبقه با زیرزمین
   اجرای پی
   اجرای اسکلت بتنی
   اجرای ستونهای زیرزمین
   اجرای سقف زیر زمین
   اجرای ستونهای طبقه اول
   اجرای سقف طبقه اول
   اجرای ستونهای طبقه دوم
   اجرای سقف طبقه دوم
   اجرای بام
   اجرای سقف نورگیر
   اجرای تیغه بندی داخلی و خارجی
   اندود گچ و خاک سقف و دیوارها
   نماسازی
   اجرای تاسیسات مکانیکی مرحله اول
   کنده کاری های مربوط به تاسیسات
   لوله کشی آب سرد و گرم سرمایشی و گرمایشی
   اجرای تاسیسات برقی مرحله اول
   کف سازی طبقات
   اجرای سرویسها و آشپزخانه ها
   کرم بندی
   عایقکاری
   اجرای کاشی و سرامیک
   اجرای قرنیزها و سنگ کف پنجره ها
   اجرای سنگ ازاره و سنگ پله و پاگرد
   سفیدکاری سقفها و دیوارها
   نقاشی سقف و دیوارها
   اجرای تاسیسات برقی مرحله دوم

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: