دانلود برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت فلزی ۷ طبقه – ۲۴ ماهه (۶ طبقه + پارکینگ)

دانلود برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت فلزی ۷ طبقه – ۲۴ ماهه (۶ طبقه + پارکینگ)

دانلود برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت فلزی ۷ طبقه – ۲۴ ماهه (۶ طبقه + پارکینگ)

زمانبندی پروژه از جمله کارهای مهم و ضروری در اجرای هر پروژه بوده که بدون شک بدون تهیه برنامه زمانبندی مجریان طرح در طول فرآیند اجرای پروژه به مشکل برخواهند خورد. از اینرو لازمه اجرای هر پروژه بطور دقیق و اصولی تهیه برنامه زمانبندی پروژه به همراه کنترل پروژه طبق برنامه خواهد بود.

مدیریت مؤثر پروژه  یک اصل کلیدی  در هر پروژه  مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پی گیری فعالیت های پروژه  در طی  یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آنها  را به تأخیر انداخت، مگر اینکه  کل پروژه با  تأخیر روبرو  شود، شناسایی کنند.

فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار  نگرفته اند را می توان  در  گروه فعالیت های شناور قرار داد.

نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 

 • نوع فایل: MSP-PDF
 • تاریخ:شمسی
 • گانت‌چارت
 • مدت:۵۷۷
 • تعدادفعالیت:۱۸۰
 • زمانبندی– مسیر بحرانی-CPM –نمودار گانت
 • زبان:فارسی
 • محدوده زمانی: ۹۳-۹۴
 1. زمانبندی تفصیلی
 2. مسیر بحرانی
 3. نمودار شبکه CPM
 4. برنامه زمانبندی به همراه
  • نمودار گانت چارت،
  • مسیر بحرانی،
  • ساختار شکست،
  • روابط پیشنیازی

شامل فعالیتهای اصلی:

 • پروژه ساخت ساختمان ۷ طبقه فلزی
 •   آزمایش خاک
 • اجرای فنداسیون
 • اجرای اسکلت فولادی
 • اجرای سقف تیرچه بلوک پارکینگ
 • اجرای سقف تیرچه بلوک طبقه ۱
 • اجرای سقف تیرچه بلوک طبقه ۲
 • اجرای سقف تیرچه بلوک۳
 • اجرای سقف تیرچه بلوک۴
 • اجرای سقف تیرچه بلوک۵
 • اجرای سقف تیرچه بلوک۶
 • سفت کاری
 • اجرای دیوار چینی
 • سفت کاری پشت بام
 • سایر فعالیت ها ۱
 • سایر فعالیتها ۲
 • سایر فعالیتها ۳
 • سایر فعالیتها ۴
 • سایر فعالیتها ۵

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: