دانلود برنامه زمانبندی ساختمان خانه ویلایی یک طبقه با اسکلت فلزی

دانلود برنامه زمانبندی ساختمان خانه ویلایی یک طبقه با اسکلت فلزی

دانلود برنامه زمانبندی ساختمان خانه ویلایی یک طبقه با اسکلت فلزی

مدیریت مؤثر پروژه  یک اصل کلیدی  در هر پروژه  مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پی گیری فعالیت های پروژه  در طی  یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آنها  را به تأخیر انداخت، مگر اینکه  کل پروژه با  تأخیر روبرو  شود، شناسایی کنند.

فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار  نگرفته اند را می توان  در  گروه فعالیت های شناور قرار داد.

نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

نوع فایل: MPP-PDF
تاریخ: شمسی
گانت‌چارت
مدت: ۱۹۴
تعدادفعالیت: ۳۹
زمانبندی– مسیر بحرانی-CPM – هزینه-نمودار گانت
زبان: فارسی
محدوده زمانی: ۹۳

 برنامه زمانبندی ساختمان خانه ویلایی یک طبقه با اسکلت فلزی

 برنامه زمانبندی ساختمان:

 1. زمانبندی تفصیلی
 2. مسیر بحرانی
 3. نمودار شبکه CPM
 4. برنامه زمانبندی به همراه:
  • نمودار گانت چارت،
  • مسیر بحرانی،
  • ساختار شکست،
  • روابط پیشنیازی
  • شامل فعالیتهای اصلی:
   نام فعالیت
   عملیات اجرایی پروژه ساخت خانه ویلایی یک طبقه با اسکلت فلزی
   عملیات تخریب و سازه نگهبان
   عملیات خاکبرداری و پی‌کنی
   عملیات اجرایی ساختمان
   اجرای فونداسیون
   اجرای اسکلت فلزی
   اجرای سقف دال بتنی
   اجرای دیوارها
   نازک کاری مرحله اول
   نازک کاری و نصب تاسیسات

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: