دانلود برنامه زمانبندی ساختمان ۱۰ طبقه بتنی مسکونی بلوک ۱ و ۲ (۷طبقه + همکف + ۲منفی)

دانلود برنامه زمانبندی ساختمان ۱۰ طبقه بتنی مسکونی بلوک ۱ و ۲ (۷طبقه + همکف + ۲منفی)

دانلود برنامه زمانبندی ساختمان ۱۰ طبقه بتنی مسکونی بلوک ۱ و ۲ (۷طبقه + همکف + ۲منفی)

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • گانت‌چارت
 • مدت: ۵۷۵
 • تعدادفعالیت: ۱۰۵
 • زمانبندی- مسیر بحرانی – CPM – نمودار گانت – مقدار ریالی هر فعالیت
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: ۹۳ – ۹۴

 

 1. زمانبندی تفصیلی
 2. مسیر بحرانی
 3. نمودار شبکه CPM
 4. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست، روابط پیش نیازی، هزینه ریالی هر فعالیت شامل فعالیت های اصلی:
 • پروژه اجرای ساختمان ۱۰ طبقه مسکونی بلوک ۱و۲
  • مرحله آغازین
  • تجهیز کارگاه
  • خاکبرداری بلوک ۱و۲
  • فونداسیون بلوک ۱و۲
  • اسکلت بتن آرمه – ستون و سقف طبقات بلوک ۱و۲
  • سفت کاری بلوک ۱و۲
  • تاسیسات فاز اول بلوک ۱و۲
   • کف سازی بلوک ۱و۲
   • سقف کاذب بلوک ۱و۲
   • نازک کاری بلوک ۱و۲
   • نما بلوک ۱و۲
   • کاشی و سرامیک بلوک ۱و۲
  •    تاسیسات فاز دوم بلوک ۱و۲
   • آسانسور بلوک ۱و۲
   • سیستم های سرمایش و گرمایش
   • نقاشی بلوک ۱و۲
  • مرحله پایانی بلوک ۱و۲

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: