دانلود برنامه زمانبندی ساختمان ۴ طبقه فلزی ۱۲ ماهه (همکف + ۳ طبقه مثبت)

دانلود برنامه زمانبندی ساختمان ۴ طبقه فلزی ۱۲ ماهه (همکف + ۳ طبقه مثبت)

دانلود برنامه زمانبندی ساختمان ۴ طبقه فلزی ۱۲ ماهه (همکف + ۳ طبقه مثبت)

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • مدت: ۲۶۱
 • تعدادفعالیت:۲۱۳
 • ساختار شکست – نمودار گانت چارت – مسیر بحرانی
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: ۹۶-۹۷
 • ۶ صفحه

 

 1. زمانبندی تفصیلی.
 2. برنامه زمانبندی به همراه:
  • نمودار گانت چارت،
  • مسیر بحرانی،
  • ساختار شکست،
  • روابط پیش نیازی،
  • تاریخ های شروع و پایان
  • مدت هر فعالیت شامل فعالیت های اصلی:
 • ساختمان ۴ طبقه (فلزی)
  • تجهیز کارگاه
  • عملیات اجرای فونداسیون
  • اجرای اسکلت
  • اجرای زیرسازی کف
  • اجرای زیرسازی پله ها
  • اجرای سقف و دیوارهای داخلی (همزمان)
  • اجرای زیرسازی کف طبقات
  • اجرای دیوارهای خارجی
  • حمل پنجره ها ودرب خارجی وچارچوب ها
  • اجرای پنجره ها
  • اجرای پله های طبقات
  • اجرای زیرسازی طبقات
  • حمل وسائل بهداشتی و ادوات برقی
  • سیم کشی
  • نصب چارچوب ها
  • اجرای سنگ توالت طبقات
  • اجرای نازک کاری اولیه
  • کف سازی
  • نصب و اجرای قرنیز
  • اجرای نازک کاری نهایی
  • نصب تجهیزات طبقات (درب ها ، وسایل بهداشتی و …)
  • نماسازی
  • نقاشی ساختمان
  • مراحل تحویل پروژه

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: