دانلود برنامه زمانبندی لوله کشی گاز

دانلود برنامه زمانبندی لوله کشی گاز

دانلود برنامه زمانبندی لوله کشی گاز

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • مدت: ۳۳
 • تعدادفعالیت: ۳۱
 • زمانبندی – CPM – نمودار گانت – تخصیص منبع – نمودار منابع
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: ۹۳
 • ۹ صفحه

 

 1. زمانبندی تفصیلی
 2. نمودار شبکه ای (CPM)
 3. جدول منابع مورد نیاز پروژه
 4. جدول نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز پروژه به تفکیک ماه
 5. جدول مصالح مورد نیاز پروژه به تفکیک ماه
 6. نمودار ستونی بیل مکانیکی مورد نیاز پروژه به تفکیک ماه
 7. نمودار ستونی کامیون مورد نیاز پروژه به تفکیک ماه
 8. نمودار ستونی کارگر مورد نیاز پروژه به تفکیک ماه
 9. نمودار ستونی شن و ماسه مورد نیاز پروژه به تفکیک ماه
 10. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست، روابط پیش نیازی، هر فعالیت شامل فعالیت های اصلی:
 • پروژه لوله کشی گاز
  • خاکبرداری
  • لوله گذاری
   • قرار دادن لوله ها
   • جوشکاری
    • جلسه
   • تست لوله ها
  • خاکریزی و تسطیح
  • آسفالت کاری

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: