دانلود برنامه زمانبندی و کنترل پروژه احداث پل بزرگ کره بند به روش دکتر قدوسی

دانلود برنامه زمانبندی و کنترل پروژه احداث پل بزرگ کره بند به روش دکتر قدوسی

دانلود برنامه زمانبندی و کنترل پروژه احداث پل بزرگ کره بند به روش دکتر قدوسی

مدیریت مؤثر پروژه  یک اصل کلیدی  در هر پروژه  مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه  در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آنها  را به تأخیر انداخت، مگر اینکه  کل پروژه با  تأخیر روبرو  شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: Excell-MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • گانت‌چارت
 • مدت: ۳۵۴
 • تعدادفعالیت: ۴۲
 • زمانبندی-مسیر بحرانی-CPM -نمودار- نقشه
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: ۹۳-۹۲

 

 1. شکست هزینه زمان در ۱۰ مرحله (شکست فعالیتها – مدت معمولی (ND) – احجام – واحد – مسیر بحرانی – فعالیت شکست پذیر – مدت زمان اولیه – مدت شکسته شده (CD)  – راندمان اولیه – راندمان پس از اولین شکست – هزینه معمولی (NC) – هزینه شکسته شده (CC) – Cost Slope  – نمودار گانت )
 2. نمودار شبکه CPM در ۴ طرح مختلف
 3. نمودار جریان نقدینگی (پرداخت پس از ۶ ماه – هزینه مستقیم و غیر مستقیم تجمعی – پرداخت) به همراه جدول محاسبات
 4. کنترل هزینه (تجمعی پیش بینی شده – تجمعی واقعی – تجمعی ارزش کسب شده) به همراه جدول محاسبات
 5. نقشه (۱۳ عدد)
 6. زمانبندی تفصیلی (شکست فعالیت ها – احجام – واحد – راندمان – نحوه محاسبات مدت زمان – هزینه – مسیر بحرانی – نمودار گانت) شامل فعالیت های اصلی:
 • عملیات اجرایی پروژه
  • احداث پل کره بند
   • تخریب
   • اجرای شمع پل
   • ساخت تیرهای دهانه اول
   • اجرای پایل کپ
   • اجرای ستون
   • اجرای سرستون
   • نصب تیرهای پیش ساخته
   • عملیات تکمیلی عرشه

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: