دانلود برنامه زمانبندی پروژه احداث سد مخزنی گرده بین با P6

دانلود برنامه زمانبندی پروژه احداث سد مخزنی گرده بین با P6

دانلود برنامه زمانبندی پروژه احداث سد مخزنی گرده بین با P6

مدیریت مؤثر پروژه  یک اصل کلیدی  در هر پروژه  مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه  در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آنها  را به تأخیر انداخت، مگر اینکه  کل پروژه با  تأخیر روبرو  شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: Excel-P6-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • گانت‌چارت
 • مدت: ۷۸۲
 • تعدادفعالیت: ۳۹
 • زمانبندی – مسیر بحرانی – CPM -نمودار گانت – تخصیص منابع
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: ۹۳-۹۵

 

 1. زمانبندی تفصیلی
 2. مسیر بحرانی
 3. نمودار شبکه CPM
 4. جدول زمانبندی مصالح
 5. جدول زمانبندی ماشین آلات
 6. جدول زمانبندی نیروی انسانی
 7. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: