دانلود برنامه زمانبندی پروژه تکمیل برج ۱۸ طبقه

دانلود برنامه زمانبندی پروژه تکمیل برج ۱۸ طبقه

دانلود برنامه زمانبندی پروژه تکمیل برج ۱۸ طبقه

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل:  Xlsx
 • تاریخ: شمسی
 • زمانبندی – مسیر بحرانی
 • زبان: فارسی
 1. طراحی ساختار شکست کار (WBS) به صورت منظم و سیستماتیک با روش از بالا به پایین (TOP-DOWN)
 2. شناخت و تعیین روابط تقدم و تاخر بین فعالیتها بطور صحیح و واقعی .
 3. بدست آوردن شناوری ها و مسیربحرانی
 4. ترسیم شبکه پروژه با استفاده از روش CPM (Critcal path method) و بهره گیری از برنامه های نرم افزاری تخصصی در امر برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

برنامه زمانبندی تکمیل برج های ۱۸ طبقه

 • سفت کاری
 • نازک کاری
 • تاسیسات مکانیکی
 • تاسیسات برقی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: