دانلود تحقیق درباره اندیشه اسلامی

دانلود تحقیق درباره اندیشه اسلامی

دانلود تحقیق درباره اندیشه اسلامی

ملاک خوبی را لذت، پاره ای دیگر سودمندی مادی، برخی دیگر قدرت و گروهی هم عرف جامعه می دانند و معتقدان به خدا، اوامر خدا و عقل را ملاک خوبی بر می شمارند. بی گمان اختلاف عقیده در همه حوزه های دانش وجود دارد.

حوزه فعالیت علوم تجربی، محدود به عالم مادی و آزمایش و تجربه است و در بیرون از این حوزه، یعنی عالم ماورای طبیعی نمی تواند نفیا و اثباتا به اظهارنظر بپردازد. موضع علم تجربی در حوزه ماورای عالم ماده، لاادری گری یا ندانم گویی است. بنابراین اگر سکولاریسم بر آن است که از علوم تجربی در زندگی مادی انسان بهره گیرد، کاملا امری پسندیده است.

  • تعریف دین و پیشینه آن در تاریخ
  • پیدایش صهیونیسم وتأسیس دولت اسرائیل
  •  آشنایی با کتاب مقدس (عهد عتیق و جدید) و دیدگاه قرآن درباره آن

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: