دانلود تحقیق درباره بخشش

دانلود تحقیق درباره بخشش

دانلود تحقیق درباره بخشش

مفهوم بخشش مثل بسیاری از مفاهیم روانشناسی از تعریف دقیقی برخوردار نیست و بسیاری از محققان در تعریف آن عناصر و عوامل متعددی را دخیل می دانند. بعضی از محققین برای مثال کورتینس، جوریتز و لمب(۲۰۱۴)، بخشش را به صورت کاهش وضعیت و شرایط پریشان کننده و آزارنده مطرح کرده اند. 

ورثینگتون (۲۰۰۱) عقیده دارد که بخشش عبارت است از مهارکردن یا ممانعت از هیجانات کینه توزانه از طریق تجربه ی هیجانات مثبت مبتنی بر محبت در هنگام یادآوری خطای شخص دیگر که این هیجانات می­توانند همدلی، همدردی، ترحم، ابراز عشق خالصانه یا حتی عشق رمانتیک نسبت به فرد تبهکار باشند و (مک کالون وهمکاران، ۲۰۱۳) بخشش را یک فرآیند انطباقی مثبت می­داند که با رها سازی احساسها، شناختها و رفتارهای تنفر نسبت به متجاوز نشان داده می­شود به طوری که شفقت، سخاوت و رضامندی را برای آن شخص پرورش می­دهد. از نظر  وید و همکاران(۲۰۱۴) بخشش میل درونی است که افراد را به سوی بازداری از پاسخ­های ناخوشایند ارتباطی و رفتار کردن به طور مثبت نسبت به کسی که به طور منفی با آنها رفتار کرده است، متمایل می­سازد. پارگمنت ( به نقل از مالتی، مک­اسکیل و دی، ۲۰۰۱) بخشش را به عنوان یک تلاش عمدی برای غلبه بر افکار و احساسات ناراحت­کننده به منظور آسان سازی شادی افرادی می­داند که با تغییر نمای منفی به نمای مهربان­تر صورت می­گیرد. و در نهایت مالت، نتو و ریوایر (۲۰۰۵) بخشش را فائق آمدن بر تنفر نسبت به متخطی نه بر­اساس انکار درستی چنین احساس­هایی، بلکه بر اساس یک دید دلسوزانه به متخطی تعریف کرده­اند(ریک و مانیا، ۲۰۱۲).

بررسی تعاریف ارائه شده حاکی از آن است که بخشش­، تنها یک عمل اخلاقی نیست بلکه فرآیندی التیام­بخش است که می­توان آن را به شکل مداخلات درمانی در مشاوره به­ویژه در روابط بین فردی و میان فردی بکار گرفت. ولی آنچه گفتنی است بخشش نه دادنی است و نه گرفتنی بلکه آموختنی است و این انعطاف پذیری را باید از سنین پایین آغاز کرد( بورنت، مک کالون، وان تانگرن و دیویس، ۲۰۱۲).

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: