دانلود تحقیق درباره بررسی و شناخت مسئولیت مدنی قاضی در اطاله دادرسی

دانلود تحقیق درباره بررسی و شناخت مسئولیت مدنی قاضی در اطاله دادرسی

دانلود تحقیق درباره بررسی و شناخت مسئولیت مدنی قاضی در اطاله دادرسی

دادرسی به لحاظ لغوی مفهومی ترکیبی از دو واژه «داد» و «رسی» است، داد در لغت پارسی به معنای عدل، قسط و فغان آمده و «رسی» نیز افاده معنی رسیدن دارد، بنابراین دادرسی به معنای به داد کسی رسیدن می­باشد. مفهوم اصطلاحی دادرسی از مفهوم ادبی و مادی آن دور نیست و در حقوق نیز دادرسی مستتر  در آیین دادرسی به قصد رسیدگی به داد دادخواه (= دادخواهی) است، به لحاظ تاریخی نیز که ادبیات پارسی پوسته انداخته و معادل سازی ­های عمومی و تخصصی نیز، بنا به فراخور زمان تحقیق، صورت گرفته است؛ دادرسی به جای اصطلاح «محاکمه» لحاظ شده است، حال آنکه خود اصطلاح محاکمه نیز به جای عبارت «دستور» و دستورالعمل حکام، قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری و قانون دادرسی ارتش به ترتیب از اصطلاحات «دستورالعمل»، «محاکمه» و «دادرسی» استفاده کرده­ اند.

 

فهرست مطالب:

 • مبحث اول: تعریف دادرسی از نظر لغوی  و اصطلاحی
  • الف) تعریف دادرسی از  نظر لغوی
  • ب) تعریف دادرسی از نظر اصطلاحی
 • مبحث دوم: تعریف قضاوت
  • الف) تعریف قضاوت از نظر لغوی
  • ب) تعریف قضاوت از نظر اصطلاحی
 • مبحث سوم: تعریف قاضی
  • الف) تعریف قاضی از نظر لغوی
  • ب) تعریف قاضی از نظر اصطلاحی
 • مبحث چهارم: تعریف اطاله
  • الف) تعریف اطاله از نظر لغوی
  • ب) تعریف اطاله از نظر اصطلاحی
 • مبحث پنجم: اطاله دادرسی
 • مبحث ششم: مسئولیت
  • الف) تعریف مسئولیت از نظر لغوی
  • ب) تعریف مسئولیت از نظر اصطلاحی
 • مبحث هفتم: مسئولیت مدنی قاضی
 • مبحث هشتم: تعریف فقه
  • الف) تعریف فقه از نظر لغوی
  • ب) تعریف فقه از نظر اصطلاحی
 • مبحث نهم: تاریخچه تحقیق
 • مبحث دهم: مقایسه تطبیقی اطاله دادرسی در سایر کشورها
 • مبحث یازدهم: اطاله دادرسی در عرصه بین المللی
 • مبحث دوازهم: اطاله دادرسی در ایران
 • مبحث اول: مسئولیت مدنی قاضی از دیدگاه منابع فقهی
  • گفتار اول: کتاب
  • گفتار دوم: سنت
  • گفتار سوم: اصول و قواعد فقهی
   • ۱٫ قاعده­ی «لاضرر»
   • ۲٫ قاعده­ی اتلاف و تسبیب
 • مبحث دوم: مسئولیت مدنی قاضی از دیدگاه حقوقی
  • گفتار اول: قانون اساسی
  • گفتار دوم: قانون عادی
  • گفتار سوم: رویه قضایی و عقاید علمای حقوق
   • الف) شرایط مسئولیت مدنی قاضی
 • بخش دوم: آسیب شناسی اطاله دادرسی و عوامل موثر بر آن
  • فصل اول: آسیب شناسی اطاله دادرسی از نظر فقهی و عوامل موثر بر آن
  • مبحث اول: آسیب شناسی اطاله دادرسی سهوی
  • مبحث دوم: آسیب شناسی اطاله دادرسی عمدی
  • مبحث اول: آسیب شناسی اطاله دادرسی برای دستگاه قضا و دولت
  • مبحث دوم: آسیب شناسی اطاله دادرسی برای خواهان و خوانده
  • مبحث اول: عوامل انسانی
  • مبحث دوم: اطاله دادرسی ناشی از قوانین
   • گفتار اول: مشکلات ناشی از نحوه قانونگذاری‏
   • گفتار دوم: مشکلات ناشی از قوانین ماهوی
  • مبحث سوم: مشکلات ناشی از ساختار قضایی
  • مبحث چهارم: عدم توجه جدی به اعتبار امر محکوم بها
  • مبحث اول: ضعف تخصص قضات در اطاله دادرسی
  • مبحث دوم: منصب قضاوت به عنوان شغل
  • مبحث سوم: وجود تبعیض و تضاد
  • مبحث چهارم: بی­ توجهی به علاقه قاضی که پرونده به او ارجاع داده می­شود
  • مبحث پنجم: غیبت قاضی و درخواست مرخصی بدون توجه به وقت
  • مبحث ششم: پرداختن به اموری غیر از رسیدگی در زمان دادرسی
  • مبحث هفتم: عدم توجه به وضعیت معیشتی و رفاهی قضات
  • مبحث هشتم: وجود احساس ناامنی در بین قضات
  • مبحث نهم: وجود وحدت رویه
 • بخش سوم: آثار اطاله دادرسی و راهکارهای کاهش آن
  • مبحث اول: اطاله دادرسی با آثار منفی
  • مبحث دوم: اطاله دادرسی با آثار مثبت
  • مبحث سوم: اطاله دادرسی اجتناب ناپذیر
  • مبحث اول: آثار اطاله دادرسی بر نظام قضایی
  • مبحث دوم: آثار اطاله دادرسی بر طرفین دعوی
  • مبحث اول: تشکیل دادگاه های تخصصی
  • مبحث دوم: تشریفات زدایی از دادرسی و آیین آن
  • مبحث سوم: ایجاد دادگاه های موقت
  • مبحث چهارم: رسیدگی در خارج از نوبت به دعاوی
  • مبحث پنجم: نظارت بر عملکرد قضات
  • مبحث ششم: مدیریت بر موجودی پرونده ­های دادگستری
  • مبحث هفتم: بکارگیری قضات شایسته و صالح
  • مبحث هشتم: دسترسی قضات به اطلاعات مالی و شخصی افراد
  • مبحث نهم: تقویت نهادهای داوری
  • مبحث دهم: تغییر شیوه استخدام قضات
  • مبحث یازدهم: استقلال قضات
 • منابع

این فایل مناسب برای نوشتن پروپوزال و پایان نامه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری می باشد. در این تحقیق از منابع و ماخذ جدید استفاده شده است. از ۲۸ کتاب و ۲۳ عدد پایان نامه و ۳۴ مجله و ۵ مقاله شخصی برای نوشتن این تحقیق استفاده شده است.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: