دانلود تحقیق درباره بهزیستی روانی

دانلود تحقیق درباره بهزیستی روانی

دانلود تحقیق درباره بهزیستی روانی

بهزیستی روان­شناختی از جمله مفاهیم و سازه­های مورد توجه و مطالعه روان­شناسی مثبت است  (ریف و سینگر، ۲۰۱۳‌‌‌). اگر چه مفهوم روان­شناختی بهزیستی یکی از محورهای اصلی مشاوره در زمان حاضر است و تحقیقات بسیاری در رابطه با آن انجام شده است، اما تعریف مشخصی از آن به­دست نیامده است و بیشتر به جای تعریف کیفیت آن، به تعریف ابعاد آن پرداخته شده است. در واقع، ریف (۲۰۱۴) استدلال کرد که بهزیستی چه بـرای تعریف کردن و چـه برای مـورد سنجش قرار دادن، مفهومی ناملموس و دشوار است. در ادامه تعاریف مختلفی با دیدگاه­های متفاوت از بهزیستی آورده شده است.

تلاش­ های اولیه برای تعریف بهزیستی به پژوهش­های کلاسیک برد بورن (۱۹۶۹) بر روی سلامت روانی برمی­گردد. او به مطالعه واکنش­های روانی مردم عادی در زندگی روزانه و نحوه رویارویی آنها با مشکلات پرداخت و معتقد بود بهزیستی یک فرد به میزان افزونی احساسات مثبت او نسبت به احساسات منفی­اش بستگی دارد. طرفداران این نظریه معتقدند که بهزیستی ذهنی شامل سه عنصر مرتبط است: رضایت از زندگی، احساسات خوشایند و احساسات ناخوشایند (اشمیت و همکاران، ۲۰۱۴).

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: