دانلود تحقیق درباره تحول تمدن­ های مختلف و انگیزه فراز و نشیب آن ها

دانلود تحقیق درباره تحول تمدن­ های مختلف و انگیزه فراز و نشیب آن ها

دانلود تحقیق درباره تحول تمدن­ های مختلف و انگیزه فراز و نشیب آن ها

تاریخ هنر ملت ها نموداری از استعداد ها و توانایی ها و اندیشه ها و پشتکار و پایداری و استقامت آن ها می باشد. آثار مکشوف از طبقات مختلف زمین گویای تمدن های گوناگون و اوضاع جغرافیایی و تأثیرات مذهب و سیاست و اقتصاد و سیستم حکومت اجتماعی و وضع زندگی ویژه ملت هاست.
باستان شناسی مخصوصاً در کشورهایی مانند ایران که تمدنی بزرگ و باستانی دارند رشته بسیار مهم و سودمندی است، زیرا صرف نظر  از کشف آثار نبوغ نیاکان و دریافت راز مقاومت ها که در نشیب و فرازهای زندگی و تماس با ملل مختلف به مرحله بروز و ظهور رسیده است (و موجب غرور ملی و تقویت نیروی روانی و سرافرازی باطنی نسل حاضر و آینده است)، از نظر حسن جریان زندگی و تماس با ملل مختلف گیتی و جلب سیاحان و رونق بازار اقتصاد کشور نیز اهمیت بسزایی دارد.هر چه بیشتر بدین رشته توجه شود، بیشتر فرزندان این آب و خاک و اجد صلاحیت علمی برای کاوش و کشف می گردند و کشور را از متخصصان خارجی که هرگز این علاقه و بی غرضی و اطلاع از آداب و رسوم محلی را ندارند بی نیاز می سازند.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: