دانلود تحقیق درباره جرایم بدون کیفرخواست در نظام دادرسی

دانلود تحقیق درباره جرایم بدون کیفرخواست در نظام دادرسی

دانلود تحقیق درباره جرایم بدون کیفرخواست در نظام دادرسی

کیفرخواست سند قضایی مهمی است که حاوی اطلاعاتی راجع به مشخصات متهم یا متهمان در رابطه با جرم یا جرائم ارتکاب یافته است، صدور کیفرخواست از مهم ترین و حساس ترین وظایف دادسرا است، به عبارت دیگر وظیفه اصلی دادسرا آماده سازی کیفرخواست و تسهیل رسیدگی دادگاه است، در حقیقت با صدور کیفرخواست وظیفه دادسرا در این مرحله پایان می یابد، برای صدور کیفرخواست مقدماتی لازم است که اگر انجام نپذیرد، صدور آن موجه نیست، به عبارت دیگر صدور کیفرخواست فرع بر یک رسیدگی صحیح است، راجع به کیفرخواست در حقوق ایران در ابتدا قانون اصول محاکمات جزایی طی م . ۱۷۹ به صدور و محتویات تقاضانامه اشاره نموده بود، قسمت اول ماده مذکور مقرر می داشت: »در تقاضانامه مدعی العموم باید نکات ذیل تصحیح گردد» و در بند ۵ این ماده نیز درج تقصیر یا عدم تقصیر متهم را در تقاضانامه لازم شمرده است، در حال حاضر احیا دادسرا مطابق با بند «م» م. ۳ به ویژگی­ های شکلی کیفرخواست پرداخته است برخی از حقوقدانان کیفرخواست را به عنوان درخواست دادسرا از دادگاه برای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعریف نموده ­اند، تعریف فوق صحیح نمی ­باشد زیرا مطابق با اصل برائت و اینکه تقاضای دادستان ضرورتاً هیچ حقی را برای محکومیت متهم توسط دادگاه فراهم نمی­ آورد، می­ باشد، لذا مناسب­ ترین تعریف از کیفرخواست عبارت است از «سندی است که طی تشریفات قانونی توسط دادستان تنظیم و به موجب آن تقاضای محاکمه متهم را از دادگاه می­ نماید» (رمضانی، ۱۳۹۰: ۱۸). در حقوق ایران کیفرخواست صرفاً به صورت کتبی صادر می­ شود، کیفرخواست بعد ارسال به دادگاه قابل استرداد نیست، اما در یک مورد استثنایی مطابق با م.۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، چنانچه دادستان پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، برای مثال متهم را به گناه بداند، می­تواند تا اولین جلسه دادرسی تعقیب کیفری را معلق و کیفرخواست را مسترد کند (موذن زاده گان و آرمیده، ۱۳۹۵).          

 

فهرست مطالب:

 • کلیات   
 • مبحث اول: مفاهیم
  • گفتار اول: دادسرا
  • گفتار دوم: تاریخچه دادسرا
  • گفتار سوم: تعریف دادستان
  • گفتار چهارم: تعریف بازپرس
  • گفتار پنجم: تعریف دادرسی
  • گفتار ششم: تعریف دادیار
  • گفتار هفتم: جرم
  • گفتار هشتم: کیفرخواست
  • گفتار نهم: ویژگی­ های مشترک کیفرخواست در قوانین ۱۲۹۰ و ۱۳۸۱
  • گفتار دهم: مندرجات کیفرخواست
  • گفتار یازدهم: صدور کیفرخواست خطاب به دو مرجع
  • گفتار دوازدهم: تعریف مراجع کیفری عمومی و خصوصی
 • مبحث دوم: مبانی رسیدگی بدون کیفرخواست
  • گفتار اول : تسریع در دادرسی
  • گفتار دوم: کاهش هزینه­ های اقتصادی
  • گفتار سوم: اصل رقابت تعقیب در گذر سایر اصول و قواعد دادرسی کیفری: تعامل یا تقابل
  • گفتار چهارم: اصل برابری سلاح­ ها
  • گفتار پنجم: اصل تفکیک مرحله ­ی تعقیب و تحقیق از مرحله ­ی محاکمه
  • گفتار ششم: اصل تعدد مراحل رسیدگی
 • گستره دادرسی بدون کیفرخواست و تفاوت این جرایم با جرایم دیگر 
  • مبحث اول: گستره دادرسی بدون کیفرخواست
   • گفتار اول: دادرسی بدون کیفرخواست بر مبنای میزان مجازات
   • گفتار دوم: دادرسی بدون کیفرخواست بر مبنای نوع جرم
   • گفتار سوم: دادرسی بدون کیفرخواست بر مبنای مرجع رسیدگی
   • گفتار چهارم: دادرسی بدون کیفرخواست بر مبنای مرتکب جرم
   • گفتار پنجم: جلب دادرسی توسط دادگاه
  • مبحث دوم: تفاوت جرایم بدون کیفرخواست و جرایم با کیفرخواست
   • گفتار اول: طرح مستقیم جرایم در دادگاه
   • گفتار دوم: مرحله­ی اقامه دعوای کیفری
   • گفتار سوم: مرحله­ی تحقیقات
   • گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت
   • گفتار پنجم: قرار تأمین کیفری
   • گفتار ششم: مرحله­ ی رسیدگی در دادگاه
   • گفتار هفتم: افزایش رسیدگی ­های اختصاری
 • دادرسی در جرایم بدون کیفرخواست
  • مبحث اول: دادرسی بدون کیفرخواست در جرائم اطفال
   • گفتار اول: نحوه رسیدگی به جرایم اطفال
   • گفتار دوم: قوانین آیین دادرسی جدید در خصوص اطفال
   • گفتار سوم: نحوه رسیدگی به جرایم اطفال در مرحله تحقیقات مقدماتی
   • گفتار چهارم: جرائم در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان یا کیفری دو
   • گفتار پنجم: جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان
   • گفتار ششم: تشکیلات دادگاه اطفال
   • گفتار هفتم: تعیین وقت دادرسی در دادگاه اطفال
   • گفتار هشتم: سری و حضوری بودن دادرسی
   • گفتار نهم: تصمیمات دادگاه اطفال و قاعده فراغ دادرس
   • گفتار دهم: تجدیدنظر خواهی از آراء دادگاه اطفال
   • گفتار یازدهم: تحدید صلاحیت تحقیق بازپرس در جرایم اطفال
  • مبحث دوم: دادرسی بدون کیفرخواست در جرائم منافی عفت
   • گفتار اول: تعریف رابطه ­ی نامشروع و عمل منافی عفت
   • گفتار دوم: ویژگی ­های جرایم منافی عفت
    • بند اول: غیرقابل گذشت بودن
    • بند دوم: غیر اخلاقی بودن
   • گفتار سوم: اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت
   • گفتار چهارم: لزوم وجود شاکی خصوصی
  • مبحث سوم: دادرسی بدون کیفرخواست درخصوص جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸
   • گفتار اول: بررسی جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ در آیین دادرسی
   • گفتار دوم: کیفرخواست شفاهی مطابق ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی
 • منابع

این فایل مناسب برای پروپوزال و پایان نامه نویسی مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری می باشد. کلیه منابع به صورت کامل تعریف شده اند و از منابع جدید استفاده شده است. در این فایل ۲۲ عدد کتاب و ۲۱ عدد مقاله و ۵ عدد پایان نامه و ۴ عدد مقاله خارجی استفاده شده است.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: