دانلود تحقیق درباره جهت گیری هدف

دانلود تحقیق درباره جهت گیری هدف

دانلود تحقیق درباره جهت گیری هدف

جهت­ گیری هدف یکی از جدید ترین رویکرد های مطرح شده در سه دهه اخیر در حیطه روان شناسی انگیزش، نظریه جهت گیری هدف است مفهوم جهت­ گیری هدف در دهه ۱۹۸۰ در تحقیقاتی که توسط کارل دوک و همکارانش روی بچه ­های دبستانی انجام دادند، مطرح شد. وی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیدکه کودکان در برخورد با فعالیت­ها دو هدف عمده دارند: یکی توسعه و بسط توانایی­های خود و دیگری نمایش توانایی­های خود. اتخاذ هر یک از این اهداف در هنگام مواجهه با چالش ­ها تاثیر عمیقی بر روی رفتار و عملکرد افراد دارند. دوک بر اساس این بینش مفهوم جهت‍گیری هدف را مطرح نمود (برت و همکاران، ۲۰۱۶).

نظریه اهداف پیشرفت یکی از برجسته­ ترین و کامل­ترین چارچوب ها برای ادراک انگیزش پیشرفت و بخصوص انگیزش در حیطه های آموزشی و مهارتی است. نظریه اهداف پیشرفت، در اوایل دهه­­­­­ی ۸۰ بر اساس چندین مطالعه و طرح پژوهشی که ادعا می کردند دانش آموزان، اهداف و ارزش های خاصی در موقعیت های یادگیری ­و آموزش دنبال می‌کنند، طراحی و تدوین شد که بر همین اساس، دانش آموزان طبق اهدافی که اتخاذ می‌کنند بصورت گسترده و متفاوتی در فعالیت‌های آموزشی درگیر می‌شوند(اریض، ۲۰۱۵).

این نظریه ارائه شده توسط دوئک (۱۹۸۶)؛ نیکولز و همکاران (۱۹۸۴) در منابع مربوط به انگیزش پیشرفت بعنوان یکی از برجسته ترین توجیه کنندگان رفتار، شناخت و عواطف افراد در محیط‌های مرتبط با آموزش و مهارت مطرح گردیده است که بیشتر برای تبیین رفتار به طور خاص پدید آمده اند. بنابراین آنها مرتبط ترین و کاربردی ترین نظریه های هدف برای درک و بهبود یادگیری و آموزش هستند (هاف و همکاران، ۲۰۱۶) .

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: