دانلود تحقیق درباره کتابخانه معماری

دانلود تحقیق درباره کتابخانه معماری

دانلود تحقیق درباره کتابخانه معماری

انسان موجودی است که احساس و نیاز های درونی و فطری متنوعی دارد که یکی از اینها، حس کنجکاوی است. انسان از ابتدا همیشه تمایل به کاوشگری و اکتشافات در طبیعت داشته و همیشه سوالاتی ذهن انسان را مشغول کرده است و انسان همیشه تمایل به جمع آوری و ثبت آثار و یافته های خود داشته است که نمونه آن سنگ نوشته ها و حکاکی های بسیار قدیمی است اما این اعمال طاقت فرسای تحقیقات و حکاکی ها به واسطه ی آن حس کنجکاوی آسان جلوه کرده است. این حس همیشه درون آدمی بوده و رو به پیشرفت است یعنی با گذر زمان و با رشد بلوغ روانی و ذهنی انسانها این حس کنجکاوی شدید تر شده و انسان را بیشتر به سوی تحقیقات و مطالعات و ثبت آثار یافته های خود می کشاند. پس انسانهاِی امروزه بیشتر نیاز به مطالعه، تحقیق وپژوهش و زمان دارند. بنابراین سوالی که اینجا مطرح است این است که چه چیزی می تواند در این راستا و در این هدف از انسان حمایت کند و موانع را از راه پیشرفت انسان بردارد وصرفه جویی در هزینه و زمان شود؟

مسلما هر طرحی در یک جامعه اهدافی را به دنبال دارد اهداف یک کتابخانه بسیار مهم تر و حیاتی تر است، چرا که بیشتر با فرهنگ یک جامعه و آگاهی افراد جامعه سروکار دارد بنابراین مهم ترین هدفی که در کتابخانه عمومی قم دنبال می شود غنی سازی فرهنگی و ترویج و ارتقای فرهنگ جامعه است  تا با این اهداف بتوانیم به یک جامعه پر بار دست پیدا کنیم. این که امروزه بیشتردر کلیه جوامع بحث فرهنگی می شود چون فرهنگ اساس پیشرفت یک کشور است چرا که بطور غیر مستقیم بر روی بسیاری موارد از جمله پیشرفت اقتصادی اثرگذار است مثلا فرهنگ غنی در یک جامعه باعث جذب اماکن گردشگری و توریستی می شود امروزه هر کشوری که با کمبود فرهنگ مواجه است با فقر اقتصادی نیز مواجه است در واقع توسعه ی فرهنگی زیربنای توسعه ی اقتصادی، اجتماعی وسیاسی است بطوری اکثر صاحبنظران توسعه ی فرهنگی را توسعه ی کل کشور قلمداد می کنند. بنابراین هدف این کتابخانه تغییر اساسی و ریشه ای در جامعه با اعتلای سطح فرهنگ جامعه جهت دستیابی به استقلال، خوشبختی، شرافت و انسانیت می باشد.

کتاب وسیله ایست برای ثبت وانتقال اندیشه ودانش بشری و بشرازهمان زمانی که توانست اندیشۀ خود را برای انتقال به دیگران، بر روی سنگ، پاپیروس، چوب، پارچه و کاغذ ثبت و نقش کند همواره بر این بوده است که به نحوی این آثار را از گزند زمانه محفوظ بدارد. کتاب زبان مکتوب و زبان کهنه ترین ومعمولی ترین وسیله ارتباط وانتقال اندیشه وساده ترین آنهاست.

کتابخانه نهادی است که دانش مدون را گرد می آورد و برای بهره وری بیشتر بدان نظم می بخشد. از این رو کتابخانه، با توجه به وظیفه ای که در نگهداری و نظم دانایی های ضبط شده دارد حیاتی ترین عامل تبادل فکری است.

اول بار لغت کتابخانه در یونان به کاربرده شد ومقصود ازآن جعبه کتاب بود، اما درمعنای وسیع به محلی که کتابها را درآن ذخیره ونگهداری می کردند اطلاق می شد شاید کتابخانه خالق تمدن نباشد، اما بدون آن نیز تمدنی به وجود نمی آید.

تا قبل از اختراع صنعت چاپ درقرن پانزدهم کاتبان کتاب ها را با دست نوشته ونسخه برداری می کردند، از این رو تعداد نسخه های هر عنوان محدود بود و فقط در اختیار قشر به خصوصی که عمدتاً دانشمندان و پژوهشگران بودند قرارمی گرفت. پس ازآن که گوتنبرگ صنعت چاپ را اختراع کرد، تحولی عظیم در این صنعت به وجود آمد وصنعت چاپ و نشر دگرگون شد. کتاب های چاپی از مغرب به مشرق آمد و آثار مشرقیان به کتابخانه های مغرب زمین راه یافت. دراین شرایط بر ارزش و اهمیت کتابخانه ها درحفظ و اشاعه اندیشه های انسانی افزوده شد. بعد از انقلاب صنعتی که آموزش و پرورش در یک سطح وسیع میان توده مردم رایج شد، کتابخانه های بسیاری نیز تأسیس گردید. این کتابخانه ها ارائه خدمات به جوامع تحت پوشش را جزء هدف ها و وظایف اصلی خود قرار دادند.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: