دانلود تحقیق در مورد میکروسکوپ فلورسنس و کانفوکال

دانلود تحقیق در مورد میکروسکوپ فلورسنس و کانفوکال

دانلود تحقیق در مورد میکروسکوپ فلورسنس و کانفوکال

می‌توان گفت اولین مشاهده پدیده فلورسانس توسط جان فردریک ویلیام هرشل در سال ۱۸۴۵ انجام شد. وی مشاهده کرد در اثر تاباندن نور خورشید به محلول کوینین (Quinine)، نور آبی رنگی‌ از آن منعکس می‌شود که با افزودن اتانول به آن این رنگ قوی‌تر هم شد. چند سال بعد در سال ۱۸۵۲، جرج گابریل استوکس این آزمایش را این بار با فیلتر کردن نور خورشید و استفاده کردن از امواج ناحیه مریی به کمک یک شیشه آبی که متعلق به پنجره کلیسا بود، تکرار کرد. امواج نشر داده شده از محلول Quinine به کمک یک لیوان مشروب فیلتر شدند! فیلتراسیونی که تنها اجازه عبور به امواج با طول موج بالای ۴۰۰ نانومتر را می‌داد. بدین ترتیب اختلاف طول موج نشر داده شده توسط محلول با طول موج برخوردکننده به محلول اثبات شد. استوکس این پدیده را فلورسانس نامید. در سال ۱۹۴۵، جابلونسکی مفاهیم مولکولی فلورسانس را که تا آن زمان توسط دانشمندان مختلف ارائه شده بود را فرموله کرد و دیاگرام جابلونسکی را برای اولین بار معرفی‌ کرد.

 

  • ارائه شده در دانشگاه صنعتی شریف
  • قابل ارائه برای رشته های مهندسی مواد، نانو و فیزیک 
  • قابل ارائه برای درس روش های شناسایی مواد 

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: