دانلود تحقیق مدیریت منابع انسانی در سازمان پروژه محور

دانلود تحقیق مدیریت منابع انسانی در سازمان پروژه محور

دانلود تحقیق مدیریت منابع انسانی در سازمان پروژه محور

مدیریت منابع انسانی را میتوان به عنوان فرآیندی بسیار تاثیر گذار در موفقیت سازمان‎ها در نظر گرفت که در محیط رقابتی امروز برای بنگاه­های اقتصادی (و حتی غیر انتفاعی) امتیاز مهمی به شمار می­آید. در ادبیات مدیریت منابع انسانی، بیشتر به سازمان های بزرگ و ایستا توجه شده و انواع دیگر سازمان ها به خصوص سازمان های پروژه محور به حاشیه رفته­ اند. صاحب نظران معتقدند که به دلیل ویژگی های خاص سازمان پروژه محور، به خصوص طبیعت موقت فرآیندهای کاری و طبیعت پویای محیط کار، چالش­ های خاصی هم برای سازمان ها و هم برای کارکنان در زمینه HRM وجود دارد. که این موضوعات نه به طور وسیع مورد استقبال واقع شده ­اند و نه به طور کافی تفهیم شده­ اند. هدف این تحقیق شناسایی ویژگی های خاص شرکت های پروژه محور و چالش‎های HRM در این بافت سازمانی و همچنین رهنمودهایی برای اجرای بهتر فرآیندهای پرسنلی HRM، می­باشد.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: