دانلود تحقیق پیشینه داخلی متغیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

دانلود تحقیق پیشینه داخلی متغیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

دانلود تحقیق پیشینه داخلی متغیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

در این فایل پیشینه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بیان شده است.

۲۴ عدد پیشینه داخلی و جدید از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ است. از این بین ۴ عدد مربوط به سال ۱۳۹۶ و ۱۲عدد مربوط به سال ۱۳۹۵ و ۲ عدد مربوط به سال ۱۳۹۴ و ۴ عدد مربوط به سال ۱۳۹۳ و یک عدد مربوط به سال ۱۳۹۲ می باشد.
پیشینه های فوق بسیار کاربردی هستند و در پروپوزال و پایان نامه رشته های روانشناسی و روانپزشکی و روانشناسی بالینی می لازم به ذکر است که کلیه منابع مورد استفاده، در انتهای فایل به صورت کامل قرار گرفته است.

زارعی و ویسانی (۱۳۹۶)، در پژوهشی با هدف اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر تاب آوری در بیماران مبتلا به عفونت اچ آی وی مثبت صورت گرفت. جامعه­ ی آماری این تحقیق، کلیه افرادی که در مرکز مشاوره بیماری­ های رفتاری شهر کرمانشاه دارای پرونده ابتلا به ویروس HIV مثبت بودند، انتخاب شدند. نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر افزایش تاب آوری بیماران مبتلا به عفونت اچ آی وی مثبت تاثیر معناداری داشت.

نوروزی و کریمی (۱۳۹۶)، در پژوهشی  با هدف تعیین اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ صورت پذیرفت. در این پژوهش جامعه آماری را کلیه دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل در دوره اول متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ تشکیل می­دادند. بدین منظور تعداد ۳۰ دانش آموز پسر متوسطه اول با روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ ای انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه گواه جایگزین شدند. نتایج تحلیل داده­ ها نشان داد که آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه تاثیر معنادار داشته است. بر اساس یافته­ های حاصل از این پژوهش پیشنهاد می­شود که از آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد جهت افزایش تاب آوری دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه استفاده شود.

این فایل بسیار کاربردی برای پایان نامه و پروپوزال است.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: