دانلود ترجمه مقاله ارزیابی سمیت حاد پوست در پرتودرمانی سینه با استفاده از یک روش کمی جدید

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی سمیت حاد پوست در پرتودرمانی سینه با استفاده از یک روش کمی جدید

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی سمیت حاد پوست در پرتودرمانی سینه با استفاده از یک روش کمی جدید

معیار های اخیر به منظور ارزیابی رادیو درامیت های (التهاب های رادیوی پوست) حاد بسیار ذهنی و درونی هستند، بنابراین نیازمند تعیین خاصیت های پارامتر های فیزیکی هستند. ما به توصیف یک روش غیر تهاجمی به منظور ارزیابی میکروسیرکولاسیون (منظور ریزگردش خون می باشد) پوست در بیماران مبتلا به سرطان پستان که تحت درمان رادیو تراپی هیپو فرکشن (تجزیه و تحلیل تزریق زیر جلدی) قرار دارند، می پردازیم. مقیاس بکار رفته در درمان آنها مقیاس CTCAE می باشد.

در این مطالعه جریان خون ۶۳ بیمار مبتلا به با استفاده از فلومتری دوپلر لیزی (LDF) در زمان شروع درمان، هفته به هفته و سه ماه پس از درمان رادیو تراپی اندازه گیری شد. سمیت خون نیز با شاخص microcirculation (MCI) (منظور ریزگردش خون می باشد)، بررسی شد. این شاخص، یک شاخص جدید بر اساس پارامتر های جریان خون حاصل از LDF می باشد.

  • ترجمه مقاله با عنوان Evaluation of acute skin toxicity in breast radiotherapy with a new quantitative approach
  • ارزیابی سمیت حاد پوست در پرتودرمانی سینه با استفاده از یک روش کمی جدید
  • مناسب برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی پرتو پزشکی و فیزیک پزشکی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: