دانلود ترجمه مقاله کمی سازی اثرات ایمنی قوس های افقی در راه های دوخطه برون شهری

دانلود ترجمه مقاله کمی سازی اثرات ایمنی قوس های افقی در راه های دوخطه برون شهری

دانلود ترجمه مقاله کمی سازی اثرات ایمنی قوس های افقی در راه های دوخطه برون شهری

هدف از این تحقیق، تعیین میزان ایمنی قوس های افقی در راه های دوطرفه و راه های دوخطه برون شهری نسبت به بخش های مستقیم می باشد. تحقیقات گذشته، توسط نمونه هایی با سایز کوچک، روش های ارزیابی آماری منسوخ شده و خطاهای استاندارد گزارش نشده محدود شده اند.

این مقاله نواقص بالا را در چارچوب استفاده از پتانسیل نمرات گرایش نتایج بالقوه برطرف می کند. تأثیر قوس های مجاور برای قوس های افقی با استفاده از یک مدل رگرسیون مقطعی فقط برای قوس های افقی مورد بررسی قرارگرفته است.

مدل های تخمین زده شده در مطالعات اخیر از داده های به دست آمده از تصادفات هشت سال گذشته (۲۰۱۲-۲۰۰۵) در طول بیش از ۱۰۰۰۰ مایل از راه های دوخطه بین شهری در ایالت پنسیلوانیا استفاده می کنند. این داده ها حاوی اطلاعات مربوط به هندسه جاده (مانند انحنای افقی، عرض خط و عرض شانه)، میزان ترافیک، میزان خطر در کنار جاده ها و وجود انواع مختلف اقدامات کم هزینه ایمنی (مانند خطوط مرکزی و شانه ای، ریل های هشدار دهنده در محل قوس و تقاطع، هشدار دهنده های لرزشی در سطح جاده برای توجه بیشتر راننده) می باشند. پیشبینی تصادف با استفاده از اثرات ترکیب رگرسیون منفی دوگانه، متغیرهای توضیحی که قبلاً ذکر شد و همچنین ویژگی قوس های افقی مجاور انجام شد.

نتایج نشان می دهد که در هنگام پیشبینی تصادف در قوس های افقی حضور قوس افقی و درجه انحنای آن باید در نظر گرفته شود. هر دو با افزایش تعداد تصادف همراه هستند که با یافته های قبلی در ادبیات سازگار است. اثر ترکیب مدل های رگرسیون منفی دوگانه برای فراوانی تعداد تصادفات در قوس های افقی نشان می دهد که فاصله تا قوس های مجاور از نظر آماری معنی دار نیست. با این حال، درجه انحنای قوس های مجاور در فاصله نزدیک (در فاصله  0.75 مایل) به لحاظ آماری معنی دار بوده و به صورت منفی با فراوانی تصادفات در قوس افقی ارتباط پیدا می کند. این منطقی است، زیرا رانندگان در هنگام خروج از یک قوس تند به احتمال زیاد با سرعت کمتر و با آگاهی بیشتر به قوس افقی بعدی نزدیک می شوند.

  • ترجمه فارسی مقاله انگلیسی

 Quantifying the safety effects of horizontal curves on two-way, two-lane rural roads

(Journal: Accident Analysis and Prevention 92 (2016

  • فایل pdf مقاله انگلیسی در ۱۱ صفحه
  • فایل pdf ترجمه فارسی در ۱۷ صفحه

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: