دانلود ترجمه مقاله کنترل یگانگی توان مربوط به خطای فاکتور آزادی از یک موتور تقسیم کننده مغناطیسی پایدار خطی توسط پل شناور چند سطحی معکوس کننده همراه با خطای سوئیچ

دانلود ترجمه مقاله کنترل یگانگی توان مربوط به خطای فاکتور آزادی از یک موتور تقسیم کننده مغناطیسی پایدار خطی توسط پل شناور چند سطحی معکوس کننده همراه با خطای سوئیچ

دانلود ترجمه مقاله کنترل یگانگی توان مربوط به خطای فاکتور آزادی از یک موتور تقسیم کننده مغناطیسی پایدار خطی توسط پل شناور چند سطحی معکوس کننده همراه با خطای سوئیچ

ویژگی های فاکتور توان و قابلیت اطمینان موتور تقسیم کننده مغناطیسی خطی ثابت (LPMV) باعث تعیین کاربردهایی می شود. برای اطمینان از عملکرد پیوسته آن یک طرح خطای آزادی جدید به منظور تفکیک  بازوی پل مشخص بر اساس معکوس کننده دو طرفه ی  یک پل خازنی شناور در طول یک موتور LPMV سیم پیچ- باز پیشنهاد می شود. ساختار معکوس کننده دوگانه شامل دو مبدل منبع ولتاژ است. به عنوان مثال یک طرف آن متصل به توان DC به عنوان معکوس کننده اصلی و دیگری به یک خازن شناور به نام خازن معکوس کننده وصل شده است. به منظور حل مشکل ومحدودیت ولتاژ یک استراتژی فاکتور توان یکپارچه در کنترل خطای آزادی توسعه یافت، که معکوس کننده اصلی تنها مسئول مولفه فعال است و تمام توان واکنشی بوسیله خازن جبران می شود. نتایج شبیه سازی شده و تجربی استراتژی کنترل پیشنهادی را تایید می کند.

کلمات کلیدی: معکوس کننده دوگانه، خطای آزادی، پل خازنی شناور، موتور تقسیم کننده مغناطیسی خطی ثابت، سیم پیچ باز، فاکتور قدرت یگانه

  • مناسب برای دانشجویان رشته مهندسی برق
  • عنوان انگلیسی: Unity Power Factor Fault-Tolerant Control of Linear Permanent-Magnet Vernier Motor Fed by Floating Bridge Multilevel Inverter With Switch Fault

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: