دانلود جزوه آموزشی آشنایی با شیرهای صنعتی

دانلود جزوه آموزشی آشنایی با شیرهای صنعتی

دانلود جزوه آموزشی آشنایی با شیرهای صنعتی

شیرها ابزاری هستند که در صنعت با توجه به موقعیت و نحوه عمل آن ها مورد استفاده قرار می گیرند. مهمترین استفاده آن ها قطع یا ایجاد جریان سیال در درون لوله می باشد. یک شیر ایده ال آن است که سیال را با کمترین مقاومت و ایجاد کمترین افت فشار از خود عبور دهد و به بیان دیگر در وقت لازم از عبور سیال به هر صورت از داخل خود جلوگیری کند.
گاهی اوقات برای تنظیم جریان سیال نیز مورد استفاده قرار می گیرند که این عمل با تغییر مسیر حرکت و با ایجاد اندکی مقاومت صورت می پذیرد. در برخی مواقع نوع بخصوصی از شیرها که به طور اتوماتیک باز و بسته می شوند و از بروز اتفاقات جلوگیری می کنند در صنعت بکار می روند.
شیرها انواع مختلف و موارد استفاده متنوعی دارند که در این جزوه به معرفی آن ها و نحوه کارکرد آن ها و همچنین تعمیر و نگهداری آن ها می پردازیم امید است که این جزوه بتواند کاربرد شیرها و انواع آن ها را به خوبی معرفی کرده و راه گشای مشکلات موجود در خصوص تعمیر و نگهداری شیرها باشد.
 

» فهرست مطالب:

مقدمه
فصل اول – انواع شیرهای صنعتی و کار برد آن

 • ۱-۱ شیر دروازه ای
 • ۲-۱ شیر توپی
 • ۳-۱ شیر مجرا بند
 • ۴-۱ شیر ساچمه ای
 • ۵-۱ شیر یکطرفه
  ۱-۵-۱ شیر یکطرفه لولایی
  ۲-۵-۱ شیر یکطرفه فشاری
  ۳-۵-۱ شیر یکطرفه پیستونی
  ۴-۵-۱ شیریکطرفه کره ای
 • ۶-۱ شیر پروانه ای
 • ۷-۱ شیر ایمنی
 • ۸-۱ شیر کنترل
 • ۹-۱ شیر محدود کننده جریان

فصل دوم – نحوه انتخاب شیرها

 • ۱-۲ کار شیر
 • ۲-۲ مشخصات سیال
 • ۳-۲ افت فشار سیستم
 • ۴-۲ شرایط کارکرد
 • ۵-۲ جنس ساختمان شیر
 • ۶-۲ اندازه شیر
 • ۷-۲ ضریب شیر

فصل سوم – افت فشار در شیرها

 • ۱-۳ افت فشار در شیر
 • ۲-۳ کاویتاسیون در شیرها

فصل چهارم – روش تنظیم شیرهای خودکار

 • ۱-۴ شیرهای خودکار
 • ۲-۴ رابطه فشار تنظیمی شیرهای ایمنی با فشار لوله ها
  ۱-۲-۴ نکات مهم در تعیین مقدار تنظیم شیرهای ایمنی
  ۲-۲-۴ شیر ایمنی خودکار
  ۳-۲-۴ ساختمان شیر ایمنی خودکار
          1-3-2-4 طرز کار شیر ایمنی خودکار
          2-3-2-4 طریقه باز و بستن
          3-3-2-4 شیر ایمنی خودکار سر چاه

فصل پنجم- روانکاری شیرها

 • ۱-۵ روانکاری
  ۱-۵-۱ روانکاری بدنه
 • ۲-۵ روانکاری قسمت متحرک شیرها

منابع و مراجع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: