دانلود جزوه آموزشی اصول توربین ها

دانلود جزوه آموزشی اصول توربین ها

دانلود جزوه آموزشی اصول توربین ها

این جزوه، جزء جزوات آموزشی پالایشگاهی و پتروشیمی میباشد که برای پرسنلی که تازه وارد صنعت نفت و گاز و پتروشیمی شده اند یا می خواهند وارد شوند، مطالعه آن لازم و ضروری است.
آشنایی با دستگاه های موجود در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی پیش از ورود به این صنعت جهت اشتغال، دیدی جدید به شما میدهد.
ناگفته نماند در بیشتر مصاحبه های تخصصی جهت استخدام در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، آشنایی شما با این تجهیزات کمک فراوانی به موفقیت شما در استخدام شدن می کند.

 

» فهرست مطالب:

فصل ۱ : انواع توربین

 • ۱-۱ مسیر حرکت سیال
 • ۲-۱ نحوه قرار گرفتن سیلندر توربین
 • ۳-۱ سرعت چرخش
 • ۴-۱ پوسته توربین
  ۱-۴-۱ پوسته های فشار بالا
  ۲-۴-۱ پوسته های فشار میانی
  ۳-۴-۱ پوسته های توربین کم فشار
 • ۵-۱ عایق بندی
 • ۶-۱ روتورهای توربین
  ۱-۶-۱ مدل هایی از ساختمان روتور
 • ۷-۱ آزمایش و متعادل سازی
  ۱-۷-۱ آزمایش اضافه سرعت
  ۲-۷-۱ سرعت های بحرانی
 • ۸-۱ یاتاقان ها
  ۱-۸-۱ یاتاقان های ژورنال
  ۲-۸-۱ یاتاقان تراست
  ۳-۸-۱ عوامل موثر در فعالیت یاتاقان
 • ۹-۱ سیستم های گلاند (آب بندی)
  ۱-۹-۱ تنظیم سیستم گلاند بخار
 • ۱۰-۱ سیستم های روغن
  ۱-۱۰-۱ کارکرد صحیح سیستم
  ۲-۱۰-۱ پمپ روغن جکینگ

فصل ۲ : سیستم های واحد توربین

 • ۲ مقدمه
  ۱-۱-۲ سیستم های کنترل گاورنری
  ۲-۱-۲ خصوصیات گاورنر
 • ۲-۲ وسائل حفاظت توربین
  ۱-۲-۲ خطرات احتمالی
  ۲-۲-۲ شیرهای حفاظت
  ۳-۲-۲ تریپ اضافه سرعت
 • ۳-۲ حفاظت توربین بخار
  ۱-۳-۲ سیستم قطع آنی توربین
  ۲-۳-۲ خصوصیات عمومی سیستم قطع توربین
  ۳-۳-۲ ارتباط سیستم های قطع توربین و ژنراتور

فصل ۳ : ارتعاشات توربین

 • ۳ مقدمه
 • ۱-۳ بررسی برخی از عیوب متداول در توربین ها
  ۱-۱-۳ نامیزان
  ۲-۱-۳ خمیدگی محور
  ۳-۱-۳ عدم هم محوری
  ۴-۱-۳ لقی مکانیکی
  ۵-۱-۳ ترک محور
  ۶-۱-۳ چرخش روغن و ناپایداری در یاتاقان ها
 • ۲-۳ وسائل اندازه گیری
  ۱-۲-۳ اهم وسایل اندازه گیری

فصل ۴ : کندانسور

 • ۴ مقدمه
 • ۱-۴ وظایف و اصول کندانسور
  ۱-۱-۴ لزوم تقطیر بخار
  ۲-۱-۴ ایجاد خلاء
  ۳-۱-۴ صرفه جویی در بخار
  ۴-۱-۴ تزریق آب از دست رفته در سیکل
 • ۲-۴ بهره برداری کندانسور
  ۱-۲-۴ ملاحظات بهره برداری
  ۲-۲-۴ اثرات وجود هوا در کندانسور
 • ۳-۴ افتادن خلاء کندانسور

فصل ۵ : راه اندازی و منحنی راه اندازی توربین

 • ۵ راه اندازی و منحنی راه اندازی
 • ۱-۵ مراحل قبل از راه اندازی توربین
 • ۲-۵ شکل راه اندازی
  ۱-۲-۵ راه اندازی سرد
  ۲-۲-۵ راه اندازی گرم
  ۳-۲-۵ راه اندازی داغ
 • ۳-۵ منحنی راه اندازی
 • ۴-۵ منحنی بارگیری
  ۱-۴-۵ نظارت بر عوامل موثر
 • ۵-۵ پدیده Carry Over دیگ بخار
  Carry Over 1-5-5 دلایل وجود پدیده
  ۲-۵-۵ اثرات پدیده Carry Over بر روی توربین
 • ۶-۵ بهره برداری واحد – کاهش بار و توقف

مراجع و منابع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: