دانلود جزوه آموزشی اصول کار شیرهای کنترل

دانلود جزوه آموزشی اصول کار شیرهای کنترل

دانلود جزوه آموزشی اصول کار شیرهای کنترل

مطابق تعریف مندرج در استاندارد: ISA-S75.05 شیر کنترل وسیله ای است که با اعمال نیرویی غیر از نیروی دست عمل می نماید و میزان جریان سیال را در یک سیستم کنترل فرآیندی تنظیم میکند، شیر کنترل شامل یک شیر است که به یک مکانیزم محرکه (actuator) که توانائی تغییر عنصر کنترل کننده سیال را دارد متصل می باشد. این تغییر بر مبنای سیگنالی است که از سیستم کنترل دریافت میشود.
شیر کنترل نقش مهم و اساسی در یک صنعت فرآیندی ایفا می نماید و قسمت زیادی از هزینه های خر ید قطعات و دستگاه ها در صنایع مربوط به شیر کنترل و سیستم های جانبی آن می باشد.
رشد شیرهای Rotary از سال ١٩۵٠ تا سال ١٩٨٠ از ١% کل شیرهای کنترل به ۵٠% رسیده است و کاربرد آن بیشتر و بیشتر شده است. اولین نوع از شیرهای Rotary نوع پروانه ای آن بود.
 

» فهرست مطالب:

فصل اول: تعاریف و اصطلاحات

 • تاریخچه شیر کنترل
 • تعاریف و اصطلاحات
 • طبقه بندی شیرهای کنترل
 • خصوصیات شیر حرکت خطی
 • خصوصیت شیر حرکت دورانی

فصل دوم: بدنه شیر کنترل

 • بدنه شیرهای حرکت خطی
 • شیر کره ای
 • شیر دیافراگمی
 • بدنه شیرهای حرکت دورانی
 • شیر پروانه ای
 • شیر توپی
 • شیر توپی قطائی
 • شیر پلاگ

فصل سوم: اتصالات به لوله

 • اتصالات پیچی
 • اتصالات فلنجی
 • شیرهای بدون فلنج
 • اتصالات جوشی
 • فلنج های جدا شونده

فصل چهارم: ساقه و آب بند

 • اتصالات ساقه
 • ساقه کشیده
 • سیل های از نوع بلوز
 • آب بندها
 • جنس مواد آب بند

فصل پنجم: تریم شیر

 • تعریف تریم
 • مشخصات جریانی
 • هدایت کننده ها
 • نشتی نشیمنگاه

فصل ششم: محرک

 • فنر و دیافراگم
 • پیستون
 • الکترو مکانیکال
 • الکترو هیدرولیک
 • تجهیزات جانبی

فصل هفتم: سایزینگ شیرهای کنترل

 • مقدمه
 • تعریف شیر Cv
 • فرمول های سایزینگ
 • کاویتاسیون
 • فلاشینگ
 • حل مسئله

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: