دانلود جزوه آموزشی بهره برداری و کنترل کوره ها

دانلود جزوه آموزشی بهره برداری و کنترل کوره ها

دانلود جزوه آموزشی بهره برداری و کنترل کوره ها

برای راه اندازی ایمن و انجام عملیات نرمال هر واحد شناخت دقیق از سیستم و دستگاه های فرآیندی که باید در سرویس قرار گیرند بسیار حیاتی است. در فرآیند، کوره برای وظایف مختلف به شرح زیر در نظر گرفته می شود:

  • تولید مدیا حرارتی
  • خشک کردن
  • بخار سازی
  • کراکینگ و ریفرمینگ

در تقسیم بندی واحدهای شیمیایی و پتروشیمیایی، واحدهای مادر از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند زیرا خوراک این واحدها از مواد طبیعی و پایه نفتی بوده و اساسا تغییر ماهیت این مواد در این واحد ها صورت می گیرد به عبارتی مواد با کربن های بیشتر به مواد با کربن های کمتر شکسته می شوند. در این میان یکی از قسمت های پر اهمیت واحدهای مادر، قسمت تبدیل این مواد طبیعی به مواد میانی می باشد.
با توجه به اینکه برای تبدیل مواد فوق نیاز به شکست برخی پیوندهای موجود در خوراک بوده و نیز لازمه شکست یک پیوند، مصرف انرژی است، برای تامین این انرژی از کوره ها استفاده می شود. در برخی موارد نیز در جهت کاهش مصرف انرژی برای شکست این پیوندها از کاتالیست ها نیز بهره گیری می گردد.
با توجه به موضوع فوق شناخت دقیق کوره ها می تواند راهنمای بسیار خوبی در جهت راه اندازی ایمنی و درست کارها باشد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: