دانلود جزوه اسیدکاری دکتر مقدسی

دانلود جزوه اسیدکاری دکتر مقدسی

دانلود جزوه اسیدکاری دکتر مقدسی

مهمترین خاصیتی که یک سنگ مخزن نفت و گاز باید داشته باشد تراوایی و توانایی سنگ در عبوردهی سیال می باشد ، واضح است هر چه خلل وفرج موجود در سنگ مخزن بیشتر و به یکدیگر راه داشته باشند سیال داخل آنها بیشتر با هم مرتبط خواهد بود و در این حالت است  که نفوذ پذیری آنها به حد بالاتری رسیده و در نتیجه جریان و عبور سیال از بین این خلل و فرج سریعتر و راحترتر عملی می گردد.
متعاقباً همانطور که گفته شد در مورد سنگ مخزن نفتی در نهایت بهتر می توان گاز و نفت را از داخل خلل و فرج ذکر شده استخراج نمود و با توجه به عوامل ذکر شده در مخازن نفت و گاز سعی بر این است که درصورت کم بودن نفوذپذیری سنگ مخزن به نحوی در بالا بردن آن و در نتیجه تولید بهتر و راحت تر کوشش کرده یکی از روش های که میتوان بهره دهی چاه را افزایش داد اسید زنی چاه می باشد.

 

» علل آسیب دیدگی سازند:

  1. آسیب دیدگی دراثر عملیات حفاری (Drilling Damage)
  2. آسیب دیدگی سازند به علت نفوذ فیلترات (قسمت مایع گل حفاری) به داخل سازند (یکی از مهمترین علل آسیب سازند)
  3. آسیب دیدگی در اثر سیمان کاری (Cementing Damage)
  4. آسیب دیدگی دراثر عملیات ایجاد شکاف (Perforation Damage)
  5. آسیب دیدگی دراثر تکمیل چاه و عملیات تعمیر چاه (Completion & Work Over Damage)
  6. آسیب در فیلتر شنی (Damage in Gravel Pack)

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: