دانلود جزوه حفاری انحرافی کنترل شده (Controlled Directional Drilling)

دانلود جزوه حفاری انحرافی کنترل شده (Controlled Directional Drilling)

دانلود جزوه حفاری انحرافی کنترل شده (Controlled Directional Drilling)

تکنولوژی حفاری در سال های اخیر دستخوش تحولات و دگرگونی های بنیادین بوده است. این تغییرات و تحولات چه به لحاظ ساخت تجهیزات و وسایل و چه به دلیل بهبود روش ها و حصول رکوردهای جدید قابل تامل و بررسی است. از آنجائیکه کشور ما و در شرایط کنونی یکی از معدود کشورهایست که بدون دخالت کارشناسان بیگانه و تنها با اتکا به الطاف الهی و تلاش بی وقفه کارکنان ایرانی اداره میشود و انتقال تکنولوژی پیشرفته و کاربرد آخرین دستاورد های علمی و فنی برای استحکام و ضمانت توسعه این بخش مهم صنعتی بسیار ضروریست، به همین جهت اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران و بنا به مسئولیت خطیر خود علاوه بر برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی در جهت ترجمه و نشر کتب فنی در زمینه صنعت حفاری، گام های بلند و موثری داشته است.

این کتاب با بررسی مختصر نقشه یک چاه انحرافی شروع و چگونگی طرح مسیر آنرا برای رسیدن به یک هدف مورد نظر بررسی می کند، سپس با ارائه تاریخچه کوتاهی از ابداع و بکارگیری تکنیک حفاری انحرافی، به معرفی و بررسی کاربردهای مختلفی می پردازد که امروزه از آن میشود. بعد از آن کتاب بترتیب ابزار، وسایل و روش های مختلفی را معرفی و بررسی می کند که برای تعیین زاویه انحراف و جهت چاه، منحرف کردن چاه از مسیر خود در جهت مورد نظر و از پیش تعیین شده و بالاخره هدایت آن در مسیر جدید تا رسیدن به هدف بکار میرود . کتاب با بررسی مجمل مسائل عملیاتی و اجرایی فن حفاری دورانی پایان می یابد.

این کتاب علیرغم پاره ای از کمبود های خود میتواند بهرحال به خواننده کمک کند که با اصول کلیات حفاری انحرافی هدایت شده و تکنولوژی و روش های آن آشنا گردد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: