دانلود جزوه مخازن و انواع سیالات و جریان های آن

دانلود جزوه مخازن و انواع سیالات و جریان های آن

دانلود جزوه مخازن و انواع سیالات و جریان های آن

عموما مخازن بر اساس مکان نقطه ای که بیانگر فشار اولیه و دمای مخزن (T,Pi) بر روی نمودار P-T سیال آن مخزن است دسته بندی می شوند. با این تعریف مخازن در دو گروه زیر جا می گیرند:

 • مخازن نفتی – اگر دمای (T) مخزن کمتر از دمای بحرانی (Tc) سیال مخزن باشد مخزن مورد نظر مخزن نفت خواهد بود.
 • مخازن گازی – اگر دمای (T) مخزن بیشتر از دمای بحرانی سیال هیدروکربوری باشد، مخزن به عنوان یک مخزن گازی خواهد بود.

 

– مخازن نفتی:

 • مخزن نفتی زیر اشباع (Undersaturated):
  اگر فشار اولیه مخزن (P) بالاتر از فشار نقطه حباب (Pb) سیال مخزن باشد مخزن به عنوان مخزن نفتی Undersaturated خواهد بود.
 • مخزن نفتی اشباع (Saturated):
  اگر فشار اولیه مخزن معادل با فشار نقطه حباب باشد مخزن، یک مخزن نفتی Saturated خواهد بود.

 

» فهرست مطالب:

 • تقسیم بندی مخازن و سیالات نفتی
 • ازدیاد برداشت نفت با تزریق آب
 • سنگ های مخازن نفت و گاز و خواص آن ها
 • محاسبات اولیه در مهندسی مخازن
 • فرآیندهای جداسازی
 • مهندسی مخازن گاز
 • مهندسی مخازن نفت
 • جریان سیالات در مخازن
 • معادلات دیفرانسل برای جریان شعاعی در محیط های متخلخل

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: