دانلود جزوه مستند سازی مدارک در پروژه های عمرانی و غیرعمرانی

دانلود جزوه مستند سازی مدارک در پروژه های عمرانی و غیرعمرانی

دانلود جزوه مستند سازی مدارک در پروژه های عمرانی و غیرعمرانی

در فعالیت های عمرانی وجود یک سیاست مشخص مانند روشن کردن راه کلی آن فعالیت، اهمیت زیادی دارد. مستندسازی این سیاست ها در مراحل مختلف میتواند مسیر فکری تصمیم گیری را در زمان اجرای طرح یا پروژه را روشن سازد و تصمیم برای آینده را تسهیل کند.

این جزوه بصورت فایل Pdf بوده و می توانید در تلفن همراه خود همیشه در اختیار داشته باشید.

مستندسازی مدارک جهت ارائه گزارشات و دفاع از حقوق پیمانکار، مشاور و سایر ارکان پروژه از ابتدا تا انتهای پروژه از مسائل مهم و ضروری می باشد. آموختن تکنیک ها و روش های جمع آوری مستندات مستلزم تجربه و دقت در جزئیات اتفاقات بوده و ثبت دقیق آن می تواند کمک شایانی به حل اختلافات در پروژه نماید و باعث جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی گردد.
مستند سازی، تهیه مجموعه اسناد و مدارکی است که سیر تکوین و تحقق یک فعالیت از شروع تا خاتمه آن و چگونگی بهره برداری و نگهداری را، با تحلیل و ارزیابی مربوط، نشان می دهد.
در مدت اجرای پروژه وقایع و رویدادها، ابتکارها، خلاقیت ها، تنگناها و مشکلات فنی و حقوقی و اجرایی و مالی اتفاق میافتد و برای هریک راه حل ها و تدابیری اتخاذ میشود. چنانچه این تدابیر مستند شوند، کمک مؤثری به پرهیز از دوباره کاری و تجربه گرایی در اجرای طرح ها و پروژه ها میشود و این از مهمترین نقش هایی است که می توان برای مستندسازی برشمرد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: