دانلود خلاصه کتاب آیین زندگی (اخلاق کابردی)

دانلود خلاصه کتاب آیین زندگی (اخلاق کابردی)

دانلود خلاصه کتاب آیین زندگی (اخلاق کابردی)

کتاب آیین زندگی یا اخلاق کاربردی از جمله کتاب هایی است که در مقاطع آموزش عالی در دانشگاه و حوزه تدریس می شد و دانش پژوهان از این کتاب استفاده می کنند. در این جزوه، کتاب مورد نظر با حفظ مطالب مهم و اساسی کتاب خلاصه شده است تا دانش پژوهان بتوانند با صرف زمان کمتر به مطالعۀ این کتاب بپردازند. 

در این کتاب به بحث انواع اخلاق پرداخته شده که عبارت است از:

اخلاق دانش اندوزی- اخلاق پژوهش- اخلاق نقد- اخلاق معیشت- اخلاق معاشرت- اخلاق جنسی- اخلاق سیاست- اخلاق مناظره و گفتگو

 

» فهرست مطالب

مقدمه: معناشناسی اخلاق

 1. معناشناسی علم اخلاق
 2. انواع پژوهش های اخلاقی
 3. اخلاق کاربردی

فصل اول: اخلاق دانش اندوزی

 1. اهمیت و ضرورت
 2. دانش اندوزی و پارسایی
 3. موانع دست یابی به علم حقیقی
 4. آداب اخلاقی آموختن
 5. خودشناسی

فصل دوم: اخلاق پژوهشی

 1. اهمیت و جایگاه
 2. فضایل اخلاقی در پژوهش
 3. آسیب شناسی اخلاقی پژوهش

فصل سوم: اخلاق نقد

 1. اهمیت و جایگاه
 2. معناشناسی نقد
 3. ضرورت نقد
 4. شرایط اخلاقی نقد

فصل چهارم: اخلاق معیشت

 1. اهمیت و جایگاه
 2. کار در سیرۀ اولیای دین
 3. نقش نیت در ارزشمندی کار
 4. رابطۀ اخلاق و معیشت
 5. نقش کار در تربیت و بهداشت روانی
 6. کار و احساس شخصیت

فصل پنجم: اخلاق معاشرت

 1. اهمیت و جایگاه
 2. انواع معاشرت
 3. معیار معاشرت
 4. اهتمام به امور مردم
 5. اصلاح میان مردم
 6. نظارت اجتماعی
 7. آسیب شناسی معاشرت با دیگران
 8. دوستی و دوست یابی

فصل ششم: اخلاق جنسی

 1. اهمیت و جایگاه
 2. بیان دیدگاه ها
 3. عوامل شهوت پرستی و شهوت رانی
 4. اهمیت ازدواج در اسلام
 5. فضایل اخلاقی مربوط به امور جنسی

فصل هفتم: اخلاق سیاست

 1. جایگاه و اهمیت
 2. بیان دیدگاه ها
 3. وظایف اخلاقی مردم در انتخاب مسئولان
 4. وظایف اخلاقی حاکمان در برابر مردم
 5. وظایف اخلاقی مردم در برابر حاکمان
 6. لغزشگاه های اخلاقی مدیران

فصل هشتم: اخلاق منظره و گفتگوی علمی

 1. اهمیت مناظره و گفتگو
 2. هدف گفتگو و مناظرۀ علمی
 3. آداب اخلاقی مناظره
 4. آفات اخلاقی مناظره

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: