دانلود درسنامه مطالعات مقطع ششم – فصل اول

دانلود درسنامه مطالعات مقطع ششم – فصل اول

دانلود درسنامه مطالعات مقطع ششم – فصل اول

تالیف کتاب درسی مطالعات اجتماعی یکی از قدم هایی است که برای تحقق شعار “آزادی و عدالت برای همه” برداشته می شود و کتاب درسی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. تحقق این شعار مستلزم آن است که شهروندان از دانش، نگرش و ارزش برخوردار باشند. شروع به شکل دادن این دانش در سنین پایین و توسط معلمانی خواهد بود که برای تدریس درس مطالعات اجتماعی به خوبی وقت می گذارند.

به حاشیه راندن آموزش کتاب درسی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی بارها مشاهده شده است. بعضی از معلمان یا خانواده ها تصور می کنند مطالعات اجتماعی در کنار ریاضی یا علوم تجربی درس مهمی نیست و زمان مورد نیاز برای تدریس یا مرور این درس را به درس های دیگر اختصاص می دهند در حالی که کاملا برعکس است. شاید کسی در آینده به دروسی که در درس ریاضیات یا علوم تجربی آموخته نیاز پیدا نکند اما قطعا برای حضور در اجتماع، به مطالبی که در درس مطالعات اجتماعی یاد گرفته نیاز خواهد داشت. به همین دلیل است که به معلمان و اولیا پیشنهاد می شود که در تدریس کتاب درسی مطالعات اجتماعی دقیق باشند

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: