دانلود شش عادت مذاکره کنندگان موثر

دانلود شش عادت مذاکره کنندگان موثر

دانلود شش عادت مذاکره کنندگان موثر

این مقاله می تواند به شما کمک کند تا نکات کلیدی و راه های موثر برای مذارکره های موفق را درک کنید؛ در نتیجه اینکه می توانید مانند یک مذاکره کننده حرفه ای عمل کرده و بهترین شکل از شرایط موجود به نفع خود استفاده کنید. باید در نظر بگیریم که مطالب آموزشی این مقاله زمانی کاربردی است و باعث یادگیری مهارت مذاکره می شود که آنها را گام به گام انجام دهیم؛ خلاصه اینکه با تکرار و تمرین بر روی مباحث آموزشی مذاکره است که می توانیم مهارت مذاکره خود را بهبود بخشیم.

 

در این مقاله مورد مباحثی همچون:

  1. آمادگی و تحقیق قبل از ورود به مذاکره
  2. گوش دادن فعال
  3. پذیرش نظرات
  4. پیدا کردن نقطه توافق
  5. مدیریت احساسات
  6. برنامه ریزی برای آینده

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: