دانلود طراحی بر اساس عملکرد و مقایسه با طراحی بر اساس مقاومت (بهسازی لرزه ای)

دانلود طراحی بر اساس عملکرد و مقایسه با طراحی بر اساس مقاومت (بهسازی لرزه ای)

دانلود طراحی بر اساس عملکرد و مقایسه با طراحی بر اساس مقاومت (بهسازی لرزه ای)

این پروژه شامل طراحی بر اساس مقاومت یک ساختمان ۷ طبقه و طراحی بر اساس عملکرد (تحلیل غیر خطی استاتیکی) پوش اور و همچنین مقایسه این دو با یکدیگر است.

 

مشخصات پروژه : 

  • خاک بستر پروژه موردنظر از نوع خاک نوع II تعریف‌شده در آیین‌نامه ۲۸۰۰ می‌باشد.
  • محل پروژه ازنظر پهنه‌بندی زلزله جز مناطق با لرزه‌خیزی زیاد محسوب می‌شود.
  • سطح عملکرد انتخابی طبق نظر کارفرما قابلیت استفاده بی‌وقفه IO انتخاب‌شده تا در صورت رخداد زلزله خرابی‌هایی که در سازه اتفاق می‌افتد تا حد امکان کم باشد و ساختمان کاربری خود را حفظ نماید و تنها در بعضی از اجزای تغییر شکل کنترل خرابی ایجاد گردد.

سطح زلزله انتخابی برای پروژه زلزله سطح خطر یک، نشریه ۳۶۰ ویرایش سال ۱۳۹۲ یا همان زلزله طرح آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم می‌باشد، که دوره بازگشت ۴۷۵ ساله می‌باشد و ۱۰% احتمال دارد که در طول عمر مفید ۵۰ ساله ساختمان رخ دهد.

 

  • قالب: WORD
  • تعداد صفحات: ۳۹
  • تعداد فایل طراحی : ۳
  • قالب فایل طراحی : ETABS 2016 
  • فایل طراحی به همراه فایل ورد تعریف پروژه و بررسی نتایج

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: