دانلود طرح باغداری و پرورش میوه

دانلود طرح باغداری و پرورش میوه

دانلود طرح باغداری و پرورش میوه

با ماشینی شدن زندگی انسان ها و کاهش بیش از پیش فعالیت های بدنی، تمایل افراد برای استفاده از میوه ها و سبزیجات به منظور حفظ سلامتی و پیشگیری از ابتلا به بیماری های مزمن ناشی از شهرنشینی افزایش می یابد. این نکته مبین لزوم توجه بیشتر به بخش کشاورزی کشور می باشد. با توجه به این نکته که شرایط اقلیمی منحصر به فرد ایران موجب شده است که در میان کشورهای منطقه از موقعیت ممتازی در زمینه کشاورزی و پرورش محصولات باغی برخوردار گردد به نظر می رسد ایران می تواند قطب تولید محصولات کشاورزی و باغی در منطقه تبدیل شود. لکن برغم وجود چنین ویژگیهایی، به لحاظ توجه ناکافی به اصول علمی کشاورزی و عدم برخورداری کشاورزان از وسایل مکانیزه کشاورزی، استفاده مطلوبی از ظرفیت های موجود نشده است.

  • موضوع طرح: باغداری و پرورش میوه (گردو، شلیل و هلو) و محصولات زیر درختی (یونجه)
  • ظرفیت: پانزده هکتار
  • محل اجرای طرح: قابل اجرا درکلیه مناطق کشور
  • سرمایه گذاری کل: ۴۲۶/۷۲ میلیون ریال
  • سهم آورده متقاضی: ۴۶/۷۲ میلیون ریال
  • سهم تسهیلات: ٣٨٠ میلیون ریال
  • میزان اشتغال زایی: هشت نفر

ایران تولید کننده ۶٠% زعفران، ۵٠% پسته، ١٣% گردو و ١١% کشمش جهان می باشد. ایران یکی از مناطق مستعد کشاورزی و باغداری ،با توجه به وجود منابع کافی آب و زمین های حاصلخیز می باشد. طرح حاضر نیز در سدد بهره برداری از این موقعیت به منظور تولید محصولات باغی مورد نیاز بازار مصرف است همچنین برای جبران هزینه های جاری خصوصا در سال های نخست ایجاد باغ، کشت محصولات زیر درختی (یونجه) نیز در آن پیش بینی شده است.. همچنین با اجرای این طرح می توان گامی در جهت ایجاد اشتغال برداشت. ضمن اینکه طرح حاضر دارای این قابلیت است که توسط تعاونی های بانوان به مرحله اجرا درآید.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: