دانلود طرح تاسیس آموزشگاه ساخت گل های چینی

دانلود طرح تاسیس آموزشگاه ساخت گل های چینی

دانلود طرح تاسیس آموزشگاه ساخت گل های چینی

عدم توجه کافی به مبحث آموزش هنر و کار دستی در نظام آموزشی کشور از یک سو و اوقات فراغت نوجوانان و جوانان که پیامد تعطیلات درازمدت مدارس و دانشگاه ها در فصل تابستان است و از مهم ترین فرصت های دانش آموزان و دانشجویان به منظور کسب مهارت در رشته های هنری یا فنی به شمار می رود موجب احساس نیاز به فراگیری هنر ، به صورت خارج از برنامه رسمی آموزشی شده است. در این میان هنر های دستی نظیر ساخت گل، مجسمه و درختچه های مصنوعی جایگاه خاصی بین بانوان و دختران داراست.
آموزشگاه های هنری آزاد مراکزی هستند که می توانند خلاء موجود در نظام آموزش و پرورش کشور در مورد آموزش مؤثر هنر را پر کرده و در این رهگذر گامی در جهت ارتقای سطح فرهنگ عمومی بردارند.

  • موضوع طرح: آموزشگاه ساخت گل های مصنوعی (چینی)
  • ظرفیت طرح: ۶٠٠ هنر آموز در سال
  • محل اجرای طرح: قابل اجرا در مناطق شهری سراسر کشور
  • سرمایه گذاری کل: ٢٩١ میلیون ریال
  • سهم آورده متقاضی: ٣١ میلیون ریال
  • سهم تسهیلات: ٢۶٠ میلیون ریال
  • دوره بازگشت سرمایه: چهارده ماه
  • اشتغالزایی: هفت نفر

طرح حاضر که به احداث آموزشگاه ساخت گلهای مصنوعی چینی با ظرفیت دو کلاس برای آموزش هنرجویان در زمینه گلسازی و گل آرایی اختصاص دارد نیز قادر است ضمن حصول به هدف فوق الذکر ، نقش مهمی در غنی سازی اوقات فراغت پس از ساعات اشتغال به تحصیل یا تابستانی دانش آموزان و دانشجویان بر عهده گیرد.
ضمن اینکه با اجرای این طرح در کنار دستیابی به بازده مناسب اقتصادی ، زمینه اشتغال نیروهای متخصص و هنرمند فراهم می گردد. همچنین با توجه به اینکه متقاضیان فراگیری این هنر عموما بانوان می باشند، این طرح دارای این قابلیت است که در قالب تعاونی های بانوان به مرحله اجرا درآید.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: