دانلود طرح تاسیس واحد خدمات مشاوره مهندسی

دانلود طرح تاسیس واحد خدمات مشاوره مهندسی

دانلود طرح تاسیس واحد خدمات مشاوره مهندسی

توسعه صنعتی در راستای نیل به اهداف خود اتکایی از ارکان مهم برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می شود که دستیابی به آن جز از طریق به روز آوری و نوسازی ساختارهای صنعتی بر پایه دستاوردهای علمی میسر نمی باشد. اهمیت این مطلب با توجه به ساخت سنتی صنایع و اتکای بیش از حد صاحبان صنعت و صنعتگران به تجربه بیش از پیش عیان می گردد.
در اقتصاد امروز هر بنگاه اقتصادی – و بخصوص سازمان های تولیدی و صنعتی – برای تداوم حیات ناگزیر از ورود به بازار های بین المللی هستند. از دیگر سو اخذ استانداردهای کیفی و تضمین کیفی شرط ورود محصولات به بازار جهانی است و اخذ این استانداردها تنها از طریق پیاده سازی اصول علمی نوین در سطح کارخانجات مقدور است.

  • موضوع طرح: خدمات مشاوره مهندسی
  • محل اجرای طرح: قابل اجرا در سراسر کشور
  • سرمایه گذاری کل: ۴۴/۲۵۱ میلیون ریال
  • سهم آورده متقاضی: ۴۴/۳۱ میلیون ریال
  • سهم تسهیلات: ۲۲۰ میلیون ریال
  • دوره بازگشت سرمایه:  2 سال

یک بنگاه اقتصادی حتی پس از وارد شدن به بازارهای فرامرزی باید قادر به تحمل رقابت با رقبایی در کلاس جهانی باشد و این امر نیز تنها با افزایش مداوم بهره وری ، بهبود مستمر و کاهش قیمت ها ممکن می گردد. دستیابی به این اهداف نیز مستلزم پیاده سازی سیستم های اطلاعات مدیریت، نگهداری و تعمیرات، اتوماسیون، کار سنجی و … می باشد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: