دانلود طرح درس مساحت دایره

دانلود طرح درس مساحت دایره

دانلود طرح درس مساحت دایره

دانش آموز در این درس با نحوه بدست آوردن مساحت دایره آشنا می شود (شناختی) و همچنین با نحوی بدست آوردن مساحت دایره علاقه مند می شود.(عاطفی)

دانش آموز در پایان درس:

  1. رابطه بین مساحت دایره و مستطیل را درک نمایند.
  2. رابطه بین مساحت دایره و متوازی الاضلاع را بفهمند
  3. رابطه بین عرض مستطیل و شعاع دایره را تشخیص بدهند.
  4. رابطه بین طول مستطیل و محیط  دایره را بیان کنند و تشخیص دهند.
  5. چگونگی به دست آوردن مساحت دایره را توضیح دهند.
  6. قاعده به دست آوردن مساحت دایره را در تمرین ها به کار ببرند
  7. مسائل مربوط به رابطه بین مساحت دایره و متوازی الاضلاع نظیرش را حل نمایند.
  8. مساحت شکل های هندسی ترکیبی را به دست آورند.
  9. مسئله های  مربوط به محیط و مساحت دایره را حل نمایند.
  10. از روی اندازه های قاعده و ارتفاع متوازی الاضلاع مساحت دایره نظیر آن را به دست آورند.

تگ(برچسب): , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: