دانلود طرح پرورش صیفی جات گلخانه ای

دانلود طرح پرورش صیفی جات گلخانه ای

دانلود طرح پرورش صیفی جات گلخانه ای

نرخ بالای رشد جمعیت از یک سو و کاهش وسعت اراضی حاصلخیز به دلیل توسعه روزافزون شهرها و مناطق صنعتی از سوی دیگر، ضرورت استفاده بهینه از امکانات موجود را بیش از پیش می نماید. بطور کلی افزایش تولید محصولات کشاورزی به دو طریق میسر می باشد، یکی از طریق افزایش سطح زیر کشت و دیگری افزایش عملکرد محصول در واحد سطح.
روش اول بنابر دلایل فوق الذکر قابل اجرا نیست، لذا بایستی با استفاده از تکنولوژی های جدید نسبت به افزایش میزان تولید در واحد سطح اقدام نمود. تولید صیفی جات گلخانه ای یکی از مصادیق تولید بیشتر در سطح کمتر می باشد.

  • موضوع طرح: پرورش صیفی جات (خیار) گلخانه ای
  • ظرفیت: ٢٠٠ تن در سال
  • محل اجرای طرح: قابل اجرا در سراسر کشور
  • سرمایه گذاری کل: ۷۴۷/۰۵ میلیون ریال
  • سهم آورده متقاضی: ۷۷/۰۵ میلیون ریال
  • سهم تسهیلات: ۶٧٠ میلیون ریال

یکی از محصولاتی که در کشت گلخانه ای صیفی جات مورد توجه قرار گرفته است، خیار تیریپلوئید می باشد که هر بوته آن در یک دوره کشت به طور متوسط بیش از بیست و دو کیلو گرم محصول تولید می نماید. بذر این خیار هیبرید بوده و خیار حاصله پارتنوکارپ (بدون تخم) و قلمی خواهد بود. به دلیل مسدود بودن محیط، کنترل شرایط اقلیمی از قبیل دما و رطوبت و همچنین آفات و امراض به راحتی مقدور بوده و دوره رشد محصول حدود شش ماه به طول می انجامد. در این دوره محصول هر سه روز یک بار قابل چیدن است.
کشت صیفی جات در گلخانه به صورت ردیفی و آبیاری به روش قطره ای صورت می گیرد . فاصله کاشت بذر در روی ردیف ها ١۵ تا ٢٠ سانتی متر و فاصله ردیف ها از یکدیگر ٨٠ تا ١٠٠ سانتی متر در نظر گرفته می شود. دمای مناسب گلخانه برای رشد مطلوب بوته ها ٢٢ تا ٢٨ درجه سانتی گراد بوده و بایستی توجه داشت که افزایش بیش از حد رطوبت نسبی در گلخانه باعث تشدید بروز و گسترش امراض قارچی گوناگون می گردد. بدیهی است که در صورت مشاهده نشانه های بیماری بایستی سریعا نسبت به سمپاشی و کنترل آن با سموم قارچ کش مناسب اقدام نمود.
اجرای این طرح به عنوان یک فعالیت تولیدی، ضمن اینکه گامی به سوی خود اتکایی کشور در محصولات کشاورزی به شمار می رود، می تواند تامین کننده نیاز صنایع تبدیلی و بازار مصرف بوده و بسترساز اشتغال به کار نیروهای متخصص ( خصوصا در علوم کشاورزی ) و فاقد تخصص گردد. ضمن اینکه بانوان کارآفرین نیز می توانند با پیاده سازی این طرح، گامی در جهت توسعه میهن بردارند.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: