دانلود طرح کشت و تولید آویشن

دانلود طرح کشت و تولید آویشن

دانلود طرح کشت و تولید آویشن

آویشن نسبت به شرایط محیطی سازگاری خوبی دارد. از شاخص ترین صفات آویشن، بقاء و سازگاری آن نسبت به خشکی است و از این گیاه به عنوان گیاه زینتی و دارویی استفاده میشود. این گیاه هم اکنون در استان های تهران، کرمانشاه و اصفهان در سطح وسیع کشت میشود. این گیاه دارای خواص دارویی ارزندهای است.
جهان امروز، جهان تولید، صادرات، ارزش افزوده و جهان برترین های اقتصادی است؛ حتی سیاست را توانمندان اقتصادی رقم می زنند. در این میان، در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مزیت نسبی بخش کشاورزی بیش از سایر بخش های اقتصادی است. زیربخش هایی از این بخش به واسطه شرایط آب و هوایی و برخی دیگر از مزیت ها مانند نیروی کار ارزان، وجود نهاده های اولیه در داخل، وجود دانش بومی ارزشمند از جایگاه ارزندهای برخوردار است. صنعت گیاهان دارویی از جمله این زیربخش ها است.
حجم تجارت جهانی گیاهان دارویی بیش از ۴۳ میلیارد دلار و برای سال ۲۰۵۰ رقم ۵ تریلیون دلار پیشبینی شده است و گردش مالی این تجارت افزون بر ۱۰۰ میلیارد دلار است. حدود ۲۵% از بازار دارویی جهان در سال ۱۹۹۶ به ارزش تقریبی ۲۵۰ میلیارد دلار به داروهای مشتق شده از گیاهان اختصاص یافته است. سهم کشور ایران از این بازار حدود ۶۰ میلیون دلار است. همچنین، سالانه تولید اسانس ها در جهان، بدون اسانس کاج، (۳۰۰ هزار تن) حدود ۵۰٫۰۰۰ تن است که ۷۰% آن در کشورهای صنعتی مصرف می شود و بیشترین مقدار آن در صنایع غذایی بهره برداری میگردد.

 

» فهرست مطالب:

 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • ۱٫ شرح فعالیت به عنوان یک شغل
  • هدف کلان
  • هدف های خرد
  • فضاها و فرصتهای پیشرفت
  • موقعیت محلی مزرعه
  • نور
  • دما و رطوبت
  • کاشت گیاه آویشن
  • ازدیادآویشن
  • مراقبت و نگهداری
  • برداشت آویشن
  • زمان برداشت
  • محصولات تولیدی
  • برنامه زمانبندی
 • ۲٫ مدیریت مالی
  • هزینه ها (پرداختی ها)
   • هزینه های سرمایه ای و سرمایه در گردش
   • هزینه های جاری
  • درآمد ها (دریافتی ها)
   • درآمد ناخالص تولید محصول در هکتار
   • سودآوری و توجیه اقتصادی فعالیت
  • تجزیه و تحلیل بازار- بازاریابی
   • بررسی رقبا
   • تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا
   • بررسی قیمت
  • نحوه اخذ مجوزهای قانونی
   • وضعیت تجارت آویشن
   • بحث و نتیجه گیری
  • بررسی وضعیت ایران در بازارهای جهانی
   • عمده ترین خریداران گیاهان دارویی ایران
   • مشکلات عمده در زمینه تولید و صادرات گیاهان دارویی
  • بازار داخلی
   • تحلیل ریسک
   • وضعیت بازار داخلی
 • پیشنهادات
 • ضمائم

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: