دانلود طرح کشت و تولید ارگانیک گیاهان دارویی

دانلود طرح کشت و تولید ارگانیک گیاهان دارویی

دانلود طرح کشت و تولید ارگانیک گیاهان دارویی

کشاورزی ارگانیک یک سیستم تولید محصول است که از مصرف کودهای شیمیایی، آفت کش ها، هورمون های رشد و افزودنی های خوراک دام و گیاه اجتناب می ورزد. در این سیستم علاوه بر حفظ اکوسیستم در برابر حضور مواد شیمیایی، محصولات سالمی تولید می شود که عاری از هرگونه مواد شیمیایی و سنتزی می باشند. براساس تعریف فدراسیون بین المللی جنبش کشاورزی ارگانیک، کشاورزی ارگانیک سیستم مدیریت جامعی است که در آن تمام جنبه های مربوط به پایداری زیستی، اکولوژیکی، محیط زیستی، اصول عدالت، روابط اجتماعی، احترام به مخلوقات در کنار عوامل موثر بر کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی مدنظر قرار می گیرد. کشاورز ی ارگانیک نوعی سیستم کشاورزی است که اساساً بر منابع موجود محلی متکی بوده، فعالیت آن بر حفظ تعادل اکولوژیکی و توسعۀ مطلوب فر آیندها ی بیولوژیک استوار است و از مصرف مواد شیمیایی مصنوعی در روند تولید جلوگیری می شود.
کشاورزی ارگانیک، نوعی نظام مدیریتی جامع است که در آن کمیت و کیفیت محصولات از تولید تا انتقال به مصرف کننده به طور کامل حفظ شده و کلیه اصول اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی در آن در نظر گرفته شد ه است. در کشاورزی ارگانیک به استفاده از عملیات مدیریتی براساس کشت بوم منطقه ای به جای کاربرد مواد و نهاده های برون مزرعه ای و شیمیایی تاکید شده است. از انواع مواد شیمیایی و مصنوعی مانند کودها، آفت کش ها، هورمون ها، داروها و افزودنی های مختلف درتولید استفاده نمی شود. در واقع، در کشاورزی ارگانیک از انواع کودهای آلی و ورمی کمپوست کودهای دامی، آفت کش هایی چون عصاره گیاهان، دشمنان طبیعی و مبارزه بیولوژیک بر علیه آفات و امراض و علف های هرز استفاده می شود؛ به عبارت دیگر، در تغذیه خاک کشاورزی از کودهای طبیعی نظیر خاک برگ، جلبک و کودهای بیولوژیک استفاده می شود. برای مبارزه با آفات و امراض از عوامل بیولوژیک، حشرات مفید، باکتری ها یا ارقام گیاهی مقاوم به آفات استفاده می شود.
محصولات ارگانیک ماحصل اعمال نظام ارگانیک در واحد های تولیدی هستند که کیفیت آن ها بر اساس نظام بازرسی منطبق بر استاندارد معتبر بین المللی، منطقه ای و ملی، تضمین شده است. کشاورزی ارگانیک بر اساس انطباق با شرایط موجود طراحی می شود؛ به عبارت دیگر، ساختار موجود مانعی بر سر راه توسعه کشاورزی ارگانیک نمی باشد.

 

» فهرست مطالب:

 • پیشگفتار
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
  • کشاورزی ارگانیک
  • اهمیت و ضرورت کشاورزی ارگانیک
  • وضعیت جهانی محصولات ارگانیک
  • بابونه
  • آویشن
  • گل گاوزبان ایرانی
 • توصیف شغلی
  • شرح شغل
  • موقعیت محلی مزرعه
  • محصولات تولیدی
 • برنامه زمانبندی و عملیاتی کسب و کار
  • فرآیند تولید
  • بررسی گیاهان قبلی در تناوب
  • مدیریت های اعمال شده قبلی
  • خاک ورزی حفاظتی
  • خاک
  • نور
  • دما و رطوبت
 • الگوی کاشت مناسب
  • کشت
  • مدیریت عناصر غذایی
  • مدیریت علف های هرز، آفات و بیماری ها
  • مدیریت آبیاری
  • بیماری ها
  • زمان و روش برداشت
 • چشم انداز تولید
 • مدیریت بازار و بازاریابی
  • اندازه بازار و نرخ
  • بررسی روندهای بازار
  • شناخت رقبا
  • تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا و قیمت گذاری
 • مدیریت نیروی انسانی
 • مدیریت مالی
  • هزینه ها ( پرداختی ها)
   • هزینه های سرمایه ای
   • هزینه های جاری
  • درآمدها (دریافتی ها)
   • سرمایه گذاری
  • زمین اجرای طرح
   • محوطه سازی
   • ساختمان ها
  • تاسیسات و تجهیزات ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
  • ماشین آلات ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
   • ماشین های ویژه آماده سازی زمین
   • وسایل نقلیه
  • تجهیزات اداری و کارگاهی
  • هزینه های قبل از بهره برداری
  • جدول سرمایه گذاری ثابت طرح
  • هزینه های جاری طرح (۴ ساله)
  • مواد اولیه
  • هزینه نهاده های مورد نیاز در طول اجرای طرح
  • حقوق و دستمزد کارکنان غیر تولیدی
  • حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی
  • هزینه سوخت و انرژی
  • استهلاک و تعمیر و نگهداری
  • هزینه های جاری طرح
  • هزینه های ثابت و متغیر تولید
  • سرمایه در گردش
  • مجموع سرمایه گذاری
  • توزیع قیمت فروش کالا
  • محاسبه نقطه سر به سر
  • میزان فروش در نقطه سر به سر
  • سود ناویژه
  • نرخ بازدهی سرمایه
  • دوره بازگشت سرمایه
  • ارزش افزوده ناخالص
  • ارزش افزوده خالص
  • تعیین خطرپذیری کسب و کار
 • تدوین صفحه مشخصات کسب و کار
 • چند نکته

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: