دانلود طرح کشت و تولید بادرنجبویه

دانلود طرح کشت و تولید بادرنجبویه

دانلود طرح کشت و تولید بادرنجبویه

بادرنجبویه، برگ تازه آن را برای رفع سوزش، بر روی محل گزیدگی زنبور معمولی و زنبور عسل می مالند. اسانس آن در صنعت عطرسازی به کار می رود و اثرات ضدانقباضی، ضدالتهابی، ضداضطرابی و مراقبت از پوست دارد. اگر به مقادیر بیش از حد درمانی به کار رود ایجاد مسمومیت و ناراحتی های شدید می کند. مصرف ۲ گرم از آن در صبح ناشتا، به سرعت ایجاد خستگی عمومی، سنگینی سر، بی حسی و بعد خواب عمیق می کند و نیز فشار خون را پایین می آورد. اسانس ناخالص آن از مخلوط کردن اسانس آن با اسانس گیاهانی که بوی مشابه دارند مانند لیمو به طور تقلبی به دست می آید. اسانس خالص و ناخالص آن با قیمت های بالا در بازار تجارت عرضه می شود.
بادرنجبویه گیاهی علفی، چندساله با ساقه های متعدد چهارگوش، به ارتفاع ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی متر است. گیاه دارای ساقه هوایی رونده (استولون) به رنگ قهوه ای روشن است که از آن ساقه های هوایی برگ دار خارج میشوند. برگ ها با آرایش متقابل، تخم مرغی شکل، به طول ۳ تا ۶ سانتی متر، در حاشیه دندانه دار و در سطح فوقانی به رنگ سبز تیره و در سطح تحتانی به رنگ سبز روشن است. سطح برگ ها ناصاف کمابیش مشابه نعنا است. گل آذین چرخه ای و در انتهای ساقه ظاهر می شوند. کاسه فنجانی شکل و متشکل از کاسبرگ های پیوسته و در انتها دولبه اند.

 

» فهرست مطالب:

 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • شرح شغل
 • گیاه شناسی
 • آماده سازی زمین
 • تاریخ کاشت و مقدار بذر مصرفی
 • روش کاشت
  • روش کرتی
  • روش ردیفی
 • انواع کشت
  • کشت مستقیم
  • کشت غیرمستقیم
 • تکثیر رویشی
 • دوره رشد گیاه
 • تناوب کاشت
 • نگهداری و مراقبت از گیاه
 • کوددهی
 • آبیاری
 • کنترل علف های هرز
 • عوامل محیطی
 • پراکنش در ایران
 • مراحل فنولوژی
 • مدت زمان مراحل رشد و نمو
 • برداشت محصول
 • محل مناسب رویش
 • زمان جمع آوری
 • گونه های دیگر
 • بازار گیاه
 • منشاء و دامنه انتشار
 • موارد مصرف و خواص دارویی
 • مواد مؤثره
 • ترکیبات شیمیایی
 • ترکیب شیمیایی مؤثر در درمان سرطان
 • موقعیت محلی مزرعه
 • مدیریت مالی
  • هزینه های آغازین
  • هزینه های عملیاتی
  • برآورد قیمت تمام شده محصول
  • سود و زیان ویژه
  • طرح بودجه نهایی مزرعه
 • بازاریابی
  • مواد و روش ها
  • نتایج و بحث
  • بررسی رقبا
  • رقابت
 • تجزیه و تحلیل

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: