دانلود طرح کشت و تولید زیره سبز

دانلود طرح کشت و تولید زیره سبز

دانلود طرح کشت و تولید زیره سبز

زیره سبز به عنوان گیاهی ارزشمند از نظر دارویی دارای ویژگی های است که جایگاه آن را در الگوی کشت مناطق خاصی از کشورمان تثبیت نموده است. تولید سالانه این محصول در کشور ۳۰ هزار تن است و استان های خراسان، کرمان، سمنان و آذربایجان شرقی از تولیدکنندگان عمده آن محسوب می شوند.
از عمده اهداف و انگیزه های کشاورزان در انتخاب گیاهان دارویی به عنوان فعالیت کشت، سودآوری بالای آن ها در مقایسه با انواع مختلفی از سایر محصولات زراعی می باشد. به ویژه آنکه برخی از انواع این گیاهان در شرا یط نامساعد و محدودکننده نیز، قابلیت کشت و تولید را دارند. این مطالعه، به منظور تعیین الگوهای به نسبت بهینه در جهت ایجاد برنامه ها ی متنوع با درنظر گرفتن معیارهای اقتصادی بهره بردار، محدودیت ها ی موجود در بخش کشاورزی و اقلیمی منطقه است.
زیره سبز گیاهی است یک ساله علفی که ارتفاع آن تا ۶۰ سانتی متر می رسد. برگ های آن مانند زیره سیاه بریده شده به شکل نوارهای باریک نخی شکل و سبز می باشد. گل های آن کوچک سفید و صورتی و به طور چتر مرکب در انتهای ساقه گل دهنده در ماه های اردیبهشت و خرداد ظاهر می شود. میوه آن به طول ۵ میلی متر و باریک در دو انتها و بسیار معطر و نافذ با طعمی گرم که در آلمان مرسوم است با نان و در هلند با پنیر مخلوط می نمایند و رنگ آن سبز و خاکستری و در بعضی گونه حتی سفید و زرد است. ریشه آن دراز عمودی است.
این گیاه ابتدا در سواحل نیل می روییده ولی حالا به طور وحشی در نواحی وسیعی با آب و هوای مدیترانه ای می روید. در ایران در تبریز و سایر نقاط کاشته می شود. این گیاه در طول رویش به حرارت مناسب و نور کافی نیاز دارد مقدار اسانس گیاهان که در مناطق گرم با نور فراوان می رویند بیش از مناطق دیگر است. این گیاه در مرحله گل دهی و تشکیل میوه به رطوبت کمتری نیاز د ارد.

 

» فهرست مطالب:

 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • زیره سبز
 • تاریخچه
 •  تیره جعفری
 • جنس زیره سبز
 •  پراکنش زیره سبز
 • زیره سبز و نیازهای آن برای رشد و نمو
 •  اجزای عملکرد زیره سبز
  • وزن هزار دانه زیره سبز
  • تعداد چتر در بوته زیره سبز
  • تعداد دانه در چتر زیره سبز
 • عملکرد زیره سبز
  •  بیماری های زیره سبز
  • آفت های زیره سبز
  •  سرما و مقاومت به آن در گیاه زیره سبز
 • عملکرد دانه زیره سبز
  •  خواص و مصارف دارویی زیره سبز
 • مصارف غذایی زیره سبز
 • سایر مصارف زیره سبز
 • بسته کار آفرینی تولید زیره سبز
 • اسانس زیره سبز
  • ترکیبات شیمیایی اسانس زیره سبز
  • روش های استخراج اسانس زیره سبز
  • فرآوری
 • اهمیت اقتصادی زیره سبز
 • سطح زیر کشت، تولید و عملکرد زیره سبز در ایران
 • صادرات زیره سبز
 • شرح فعالیت به عنوان یک شغل
  • هدف کلان
  • هدف های خرد
 • فضاها و فرصت های پیشرفت
 • مراحل و فرآیند تولید
 • برنامه زمانبندی
 • مدیریت مالی
  • هزینه ها (پرداختی ها)
   • هزینه های ثابت تولیدی
  • درآمدها (دریافتی ها)
   • نرخ بازده سرمایه گذاری فعالیت
  • دوره برگشت سرمایه
 • کشت یک هکتاری زیره سبز ویژگی های اختصاصی قبل از کشت
  • درآمد ناخالص تولید محصول در هکتار
  • سودآوری و توجیه اقتصادی فعالیت
 • تعیین ریسک های کسب و کار
 • بازاریابی
  • تجزیه و تحلیل بازار
  • بررسی رقبا
  • تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا
  • بررسی قیمت
 • بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت صادراتی زیره سبز ایران
 • بسته بندی و بازاریابی
 • بررسی وضعیت ایران در بازارهای جهانی
 • وضعیت تجارت گیاهان دارویی
 • بررسی عنصر آمیخته بازاریابی بر روی صادرات گیاهان دارویی
 • بازاریابی و تجارت گیاهان دارویی
 • منابع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: