دانلود طرح کشت و تولید مریم گلی

دانلود طرح کشت و تولید مریم گلی

دانلود طرح کشت و تولید مریم گلی

مریم گلی با نام علمی Salvia officinalis متعلق به خانواده labiatea گیاهی چند ساله و پر شاخه به ارتفاع  60-30 سانتی متر است که دارای ظاهر پر پشت بوده و برگ ها به صورت متقابل به رنگ سبز روشن و ضخیم و همچنین دارای شبکه ای از رگبرگ هاست. مریم گلی یک گیاه دارویی علفی و چندساله است که ارتفاع آن به ۴۰ تا ۸۰ سانتی متر می رسد. قسمت های مختلف این گیاه دارای کرک های خاکستری رنگ است و برگ های این گون مریم گلی برخلاف گونه های دیگر بلند و نیزه ای شکل است. گل های این گیاه به رنگ آبی مایل به بنفش هستند. مریم گلی دارای دو نوع برگ در طول ساقه است که یکی بیضوی و دندانه دار و دارای دم برگ دراز در قاعده ساقه و دیگری برگ های کوچک نوک تیز ولی عاری از دم برگ در قسمت های فوقانی ساقه است. گل ها به رنگ آبی مایل به بنفش و به ندرت سفید است که در فاصله ماه های خرداد و تیر می روید؛ همچنین گل دارای نوش فراوان و معطر که محبوب زنبورعسل است.
میوه مریم گلی چهار فندقه و محصور در کاسه گل است. اندام های هوایی گیاه به خصوص برگ های آن حاوی اسانس هستند. مقدار اسانس در شرایط اقلیمی مختلف ، متفاوت و بین ۱ تا ۲/۵ درصد است.
مریم گلی وحشی در اراضی خشک، سنگلاخ ، مناطق مختلف آسیا و شمال آفریقا می روید، در ایران این گیاه در استان های مختلف می روید و در بعضی مناطق ایران در باغچه ها کاشته می شود.

 

» فهرست مطالب:

 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • گیاه شناسی
  • پراکنش
  • قابل کشت در اکثر مناطق کشور
  • نیازهای اکولوژیکی
 • کاشت، داشت و برداشت
  • کاشت
   • کشت مستقیم
   • کشت غیر مستقیم
   • تکثیر رویشی
  • داشت
  • برداشت
   • آماده سازی بستر زمین
   • مراقبت و نگهداری
   • فصل گل دهی
   • برداشت
   • متغیر بودن زمان برداشت نسبت به کاربرد گیاه
 • نیازهای اکولوژیکی مریم گلی کبیر
  • آماده سازی خاک
  • تاریخ و فواصل کاشت
  • کاشت
  • داشت
  • برداشت
   • خشک کردن
   • بسته بندی و انبار
 • مواد مؤثره
  • ترکیبات شیمیایی مؤثر در درمان سرطان
  • اسانس و عصاره گیری مریم گلی
 • تناوب کاشت
 • بسته بندی
  • عملکرد
  • فرآوری
 • کاربرد و خواص درمانی
  • نکات مهم
 • ارزش و اهمیت اقتصادی گیاهان دارویی
  • بازاریابی
   • سازمان بازاریابی
   • زمان بندی تحلیل اقتصادی
   • برنامه زمان بندی
  • مدیریت مالی
   • سودآوری و توجیه اقتصادی فعالیت
  • تجزیه و تحلیل بازار- بازاریابی
   • بررسی رقبا
   • تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا
  • بررسی قیمت
   • رویه های تولید (وضع موجود)
  • سرمایه گذاران و سهامداران اصلی
  • مدیریت نیروی انسانی
 • نحوه اخذ مجوزهای قانونی
  • وضعیت تجارت
  • بحث و نتیجه گیری
 • بررسی وضعیت ایران در بازارهای جهانی
  • مشکلات عمده در زمینه تولید و صادرات گیاهان دارویی
  • بازار داخلی
  • تحلیل ریسک
  • وضعیت بازار داخلی
 • پیشنهادها

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: