دانلود طرح کشت و تولید مکانیزه نشاء

دانلود طرح کشت و تولید مکانیزه نشاء

دانلود طرح کشت و تولید مکانیزه نشاء

از سال ها پیش تولید نشاء گیاهان کشاورزی در ایران رایج بوده است؛ اما، این فقط منحصر به تعداد محدودی از سبزی ها و گل های فصلی میشود که آن هم به صورت بسیار ابتدایی و به دور از اصول علمی و فنی تولید نشاء است. بارها دیده ایم که تلی از نشاءهای مختلف در مقابل فروشگاه های بذر و سم در برابر نور خورشید و بدون هیچگونه پوششی، جهت عرضه قرار داده شده اند. به طور طبیعی، عدم گیرایی و استقرار نشاءها در مزرعه، حساسیت به سرمازدگی و یخبندان، نیاز به خرید بیش از اندازه مورد نیاز یا خرید مجدد نشاء جهت واکاری، زودرس نبودن محصول تولیدی، کاهش عملکرد و …. دور از انتظار نخواهد بود.
روش سنتی تولید، شامل کاشت ردیفی یا دست پاش بذر در کرت یا بسترهای از پیش تهیه شده بود. همین که بذرها جوانه زده و نشاءها به اندازه کافی بزرگ میشدند که بتوان آن ها را انتقال داد، به صورت دست های از زمین درآورده و با دست از هم جدا میشده و هر کدام از آن ها به طور جداگانه توسط دست به ظروف بزرگتر یا مزرعه انتقال داده میشدند. این روش بسیار هزینه بر بود و به دلیل آلودگی به پوسیدگی ریشه و رشد ناهماهنگ بعدی آن ها  به دلیل از دست دهی ریشه ها و شوک وارده به نشاءها،  باعث از بین رفتن مقدار قابل ملاحظ های از آن ها میشد. برای اجتناب از این مشکلات و تولید نشاء سالم و قوی روش های جدیدی ابداع شده است که با نشاءهای تولیدی تا حدود زیادی انتظار خریداران را تامین میکند. یکی از این روش ها تولید نشاء در سینی است. اکنون در کشور ما هم تولید نشاء در سینی (نشاء توپی) آغاز شده است.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: