دانلود طرح کشت و تولید چای ترش

دانلود طرح کشت و تولید چای ترش

دانلود طرح کشت و تولید چای ترش

چای ترش از خانواده مالواسه، گیاهی است یک ساله یا چند ساله و می تواند به صورت درختچه ای و در حدود ۲/۵-۲ متر ارتفاع رشد داشته باشد. برگ های ۳-۵ وجهی سبز مایل به زرد گل های زرد با کاسبرگ های سبز که بعد از رسیدن میوه، کاسبرگ ها به رنگ قرمز در می آیند. برگ ها متناوب، رگبرگ ها پنجه ای، حاشیه برگ ها دندانه ای، بدون کرک، دم برگ بلند یا کوتاه دارند.
گل دهی در اواخر شهریور یا اوایل مهر بوده و کاسبرگ ها در آبان و آذر آماده و قابل برداشت هستند. برداشت میوه به روش چینی باعث می شود جوانه های خفته فعال شده و دوره گل دهی گیاه تا اواخر بهمن ماه طول بکشد، در صورتی که به روش سودانی برداشت شود گیاه در دی ماه از بین می رود. هرس اولیه شاخه زایی و نمو بیشتر شاخه های گل دهنده را افزایش می دهد. در بذر چای ترش اسیدآمینه های اسیداسپارتیک، اسیدهای آمینه، ایزولوسین، تریپتوفان، والین و اسیدآمینه های سولفوری که از کمیاب ترین اسیدهای آمینه هستند، در این گیاه یافت میشود. بذرها دارای فراوانترین اسید آمینه های ضروری لوسین، لیزین و فنیل آلانین میباشند.

 

» فهرست مطالب:

 • پیشگفتار
 • فهرست
 • مقدمه
  • گیاه شناسی چای ترش
  • ترکیبات چای ترش
  • خواص کاربردی چای ترش
 • ارقام تجاری چای ترش
  • – رقم سابداریفا
  • – واریته آلتیزیما
  • – ریکو
  • – ویکتور
  • – آرچر
 • روش کاشت
  • نیازهای زراعی و عملکرد چای ترش
  • روش تکثیر چای ترش
  • تأمین نیازهای کودی
  • مبارزه با علف های هرز و آفات و بیماری ها
  • کنترل شیمیایی
 • برداشت و خشک کردن چای ترش
  • ابعاد بهره برداری از چای ترش
 • محدویت های کشت و کار چای ترش
 • شرح شغل
  • هدف های کلان و خرد
  • فرصت ها و ظرفیت های کشت و کار چای ترش در ایران
 • مدیریت بازاریابی
  • توصیف بازار
  • تحلیل رقبا
  • استراتژی بازاریابی
 • مدیریت مالی
  • تحلیل اقتصادی
  • هزینه های فعالیت
  • توجیه اقتصادی و سودآوری طرح
 • برنامه مالی
  • منافع فعالیت
  • مدیریت نیروی انسانی
 • نتیجه گیری و پیشنهادات
 • فهرست منابع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: