دانلود فیلم آموزش ترمودینامیک یک (جلسه اول – نکاتی در مورد نحوه جدول خوانی)

دانلود فیلم آموزش ترمودینامیک یک (جلسه اول – نکاتی در مورد نحوه جدول خوانی)

دانلود فیلم آموزش ترمودینامیک یک (جلسه اول – نکاتی در مورد نحوه جدول خوانی)

ترمودینامیک علمی است که با کار و گرما و خواصی از ماده که با کار و گرما در ارتباط اند، سرو کار دارد که این پارامترها تحت قوانین صفرم، اول، دوم و سوم ترمودینامیک مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. از خواص مورد بررسی در این علم می توان به دما، فشار، آنتالپی، آنتروپی، انرژی درونی و … اشاره نمود. قانون صفرم ترمودینامیک بیانگر تعادل گرمایی، قانون اول مربوط به مباحث آنتالپی و قانون دوم بیانگر تولید آنتروپی بوده و قانون سوم این مطلب را بررسی می کند که در انرژی های پایین (انرژی مرجع) از آنتروپی تولید شده در سیستم می توان صرف نظر نمود.

با فراگیری این قوانین و ارتباطشان با یکدیگر، می توان مطالب مورد نیاز جهت آگاهی کامل از خواص ماده برای مطالعه وسایل و سیستم های ترمودینامیکی از قبیل نیروگاه های تولید انرژی، یخچال ها، موتور جت، پیل سوختی، جداساز هوا و … را بررسی و حاصل نمود زیرا هم راه اندازی و استفاده از این سیستم ها برای تولید مایحتاج بشر، نیازمند طراحی و محاسبه دقیق مقادیر کار و گرمای تولید شده و مصرف شده است و هم برای بهینه سازی این سیستم ها نیاز به افزایش بازده، جهت کاهش انرژی مصرفی و افزایش انرژی خروجی داریم.

فراگیری این علم می تواند باعث افزایش توانایی متخصصین و دانش آموختگان رشته های مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی پرتو پزشکی و … در طراحی و بهینه سازی پایلوت های صنعتی شود. لازم به ذکر است که در مبحث ترمودینامیک ۱، قوانین صفرم، اول و دوم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و پس از شناخت کامل از این قوانین، می توان قانون سوم و کاربردهای عملی ترمودینامیک در صنعت را به صورت کامل شرح داد.

  • مدرس: دکتر علی جوادی دانش آموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد – سابقه ۱۰ سال تدریس در دانشگاه های مشهد
  • تدریس درس ترمودینامیک یک – مناسب برای رشته های مهندسی مکانیک – انرژی – مهندسی شیمی – مهندسی تاسیسات و …
  • کتاب مرجع: کتاب اصول ترمودینامیک ون وایلن
  • ترمودینامیک یک: جدول خوانی (جلسه اول) (نکاتی در مورد نحوه جدول خوانی در درس ترمودینامیک)

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: