دانلود مبانی نظری و فصل دوم مالیات و معافیت ­های مالیاتی (مشوق‌های مالیاتی)

دانلود مبانی نظری و فصل دوم مالیات و معافیت ­های مالیاتی (مشوق‌های مالیاتی)

دانلود مبانی نظری و فصل دوم مالیات و معافیت ­های مالیاتی (مشوق‌های مالیاتی)

اولین مرحله در  توسعه و گسترش دانش، تشخیص مفاهیم نظری و تجربی است. ابهام در گسترش دانش، ناشی از از به کاربردن این مفاهیم به صورت غلط است. ممکن است مفاهیم یا گزاره­های یکسان برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشند لذا افراد برای ایجاد ارتباط یا انتقال می بایست از مفاهیم دقیق و روشن استفاده شود و برداشت یکسان از مفاهیم نیاز به تعریف دارد.  برای اینکه تعریف یک مفهوم جامع باشد باید دو ویژگی داشته باشد:

  • تعریف باید طوری باشد که فضای مفهوم به طور پایدار تثبیت شود تا همه افراد، از آن مفهوم فقط یک مطلب را بفهمند و امکان تغییر مفهوم و تعبیر گوناکون از آن وجود نداشته باشد.
  • تعریف باید به گونه­ای دقیق باشد که بتوان آن مفهوم را به سادگی بررسی نمود. بدین معنی که صفات و اصطلاحات به کار رفته برا ی تعریف یک موضوع، خود دارای فضای مفهومی مشخص و صریحی باشند.

 کنفوسیوس در ارتباط با مفاهیم می­گوید: اگر من فرمانروای جهان بودم اولین کاری که می‌کردم تثبیت معنی و مفهوم واژه­ها بود، زیرا تعریف واژه مقدمه عمل است.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: